Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kanada

   

  Kraj obejmujący północną część Ameryki Północnej. Pierwotnie zamieszkany był przez Indian północnoamerykańskich i Inuitów zajmujących tereny na dalekiej północy.

  W X w. wikingowie założyli osadę w L’Anse aux Meadows. John Cabot wylądował w 1497 na Labradorze, zbadał Nową Fundlandię i Cape...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /1 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela

   

  Dokument programowy rewolucji francuskiej, uchwalony 26 VIII 1789 przez Konstytuantę. Przy jej opracowywaniu konsultowano się z przebywającym wówczas w Paryżu amerykańskim ministrem T. Jeffersonem; wpływ na nią wywarły: Deklaracja amerykańska i oświecenie.

  W jasnym języku dokument wykłada zasady...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przysięga w Sali do Gry w Piłkę

   

  Serment du Jeu de Paume, dramatyczne wydarzenie, jakie miało miejsce w Wersalu, w pierwszym etapie rewolucji francuskiej.

  Stan trzeci, wchodzący w skład Stanów Generalnych, zebrał się 17 VI 1789 pod przewodnictwem Jeana Bailly, przedstawiciela Paryża, i ogłosił się Zgromadzeniem Narodowym, uznając...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Necker Jacques (1732 - 1804)

   

  Francuski mąż stanu, finansista. Ten protestancki bankier z Genewy został powołany na stanowisko generalnego dyrektora finansów we Francji (1777-81).

  Dokonał analizy słabych stron francuskiego systemu podatkowego, przeciwstawił się niektórym poglądom fizjokratów, np. wolnemu handlowi zbożem. W 1788...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany Generalne

   

  Zazwyczaj było to zebranie przedstawicieli trzech stanów królestwa: duchowieństwa, szlachty i mieszczaństwa (przedstawicieli korporacji miejskich). Zbierał je suweren, żeby zasięgnąć rady w sprawach dotyczących polityki. Nazwą tą określano reprezentatywne ciało Zjednoczonych Prowincji Niderlandów w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /2 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Austriacka wojna sukcesyjna (1740 - 48)

   

  Skomplikowany konflikt europejski, w którym kluczowym problemem było prawo Marii Teresy, władczyni Austrii, do sukcesji w posiadłościach habsburskich jej ojca, cesarza Karola VI, oraz prawo jej męża, Franciszka z Lotaryngii, do tytułu cesarskiego. Pretensje Franciszka do korony cesarskiej zakwestionował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /2 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parlament (franc. parlement)

   

  W dawnej Francji była to najwyższa władza sądownicza. Pierwszy, powołany do życia w XII w., był trybunałem apelacyjnym i źródłem ostatecznych orzeczeń prawnych. Istniały także parlamenty prowincjonalne: Paryża, Tuluzy, Bordeaux, Rouen, Aix, Grenoble, Dijon i Rennes. Największe znaczenie miał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dettingen, bitwa (27. VI. 1743)

   

  W bitwie tej Anglicy odnieśli walne zwycięstwo nad Francuzami podczas austriackiej wojny sukcesyjnej. Jerzy II na czele 40-tysięcznej armii, złożonej z regimentów brytyjskich, hanowerskich i austriackich, ruszył z terenu Niderlandów austriackich ku rzece Men.

  Zaatakowała go silna armia francuska pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgromadzenie Narodowe

   

  Assemblée Nationale, nazwa przyjęta 17 VI 1789 przez francuski stan trzeci, gdy pozostałe dwa stany Stanów Generalnych odmówiły przyłączenia się do jego obrad. Trzy dni później jego członkowie związali się przysięgą w Sali Gry w Piłkę. W następnym miesiącu uznał je Ludwik XVI; w tym czasie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akwizgrański pokój (1748)

   

  Kończył austriacką wojnę sukcesyjną. Postanawiał, że zajęte terytoria powrócą – z kilkoma wyjątkami – do poprzednich właścicieli. Warunki traktatu pokojowego określiły Anglia i Francja, niechętnie zaś przyjęła je Maria Teresa, cesarzowa Austrii, która musiała zrzec się Śląska na rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt

Do góry