Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  "Głos wolny wolność ubezpieczający"

   

  Ten traktat polityczny, wydany przypuszczalnie w 1743 roku, był ogłoszony przez Leszczyńskiego, a napisany przez kogoś z kręgu jego zwolenników. E.Rostworowski wskazuje na Mateusza Białłozora, litewskiego szlachcica, który miał go napisać go po polsku w 1733 roku.

  W traktacie tym wytyczono drogę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysydenci

   

  W Polsce dysydentami nazywano początkowo wszystkich różniących się wiarą. W latach póżniejszych mianem tym obdarzano tylko protestantów.

  Podstawą prawną stanowiska dysydentów stałą się konfederacja warszawska (rok 1573).

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artykuły henrykowskie

   

  Artykuły henrykowskie był to akt prawno - publiczny, określający zasady ustroju państwa oraz uprawnienia króla. Uchwalono je na sejmie elekcyjnym w 1573 roku, a król elekt Henryk Walezy musiał je zaprzysiąc.

  Odtąd każdy nowo obrany król musiał zobowiązać się do ich przestrzegania. Według...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bohdan Chmielnicki

   

  Bohdan Chmielnicki żył w latach 1595 -1657. Od 1649 roku był hetmanem kozackim. Został przywódcą wielkiego powstania kozackiego.

  Był zdolny i ambitny. Jego osobista krzywda zbiegła się w czasie z ogólnym niezadowoleniem Kozaków i chłopów ukraińskich. Daniel Czapliński, podstarości...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Familia"

   

  "Familią" nazywano stronnictwo magnackie Czartoryskich i Poniatowskich (Michał i August Czartoryscy, Stanisław Poniatowski). Ukształtowało się ono u schyłku panowania Augusta II. "Familia" dążyła do objęcia władzy w Rzeczypospolitej, przeprowadzenia reform i likwidacji anarchii. Już w 1733 roku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /2 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aukcja wojska

   

  Aukcja wojska to powiększenie stanu liczebnego armii. Na Sejmie Czteroletnim podwyższono liczebność wojska do 100 tysięcy żołnierzy, potem ograniczono do 65 tysięcy.

  Postanowienia tego jednak nie wykonano. Na przeszkodzie stanęła wojna 1792 roku oraz odmowa uchwalenia odpowiednich podatków przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Flota kaperska

   

  Kaprowie byli korsarzami, będącymi na usługach władcy, który dawał im tzw. listy kaperskie. Upoważniały one kaprów do uprowadzania lub niszczenia nieprzyjacielskich statków.

  Zyski ze zdobyczy wojennych stanowiły zapłatę dla kaprów. Organizację polskiej floty kaperskiej zapoczątkował Kazimierz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bitwa pod Wiedniem (rok 1683)

   

  Osiemdziesięciotysięczna armia turecka pod wodzą wielkiego wezyra Kara Mustafy stanęła pod murami Wiednia w 1683 roku. Na odsiecz oblężonemu miastu przybyły wojska polskie, cesarskie i książąt Rzeszy. Liczyły one 70 tysięcy zbrojnych, w tym 30 tysięcy Polaków.

  Głównodowodzącym był król Polski...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chocim (rok 1673)

   

  Polska, nie akceptując haniebnego traktatu w Buczaczu, rozpoczęła ponownie działania wojenne przeciw Turcji. Dzięki uchwalonym przez wstrząśniętą szlachtę podatkom wystawiono prawie 40-tysięczną armię. Poprowadził ją hetman Sobieski.

  Turcy, dowodzeni przez Husseina Paszę, dysponowali 30...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adam Kazimierz Czartoryski

   

  Książę Adam Kazimierz Czartoryski (lata 1734-1823) był jednym z najwybitniejszym magnatów polskich. Był pisarzem i publicystą, członkiem warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

  Był mecenasem artystów i uczonych. Jego rezydencja w Puławach była ważnym, rywalizującym z królewską Warszawą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /869

  praca w formacie txt

Do góry