Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Konfederacja Warszawska (1573 rok)

   

  Konfederacja Warszawska była to uchwała podjęta w 1573 roku w Warszawie na sejmie konwokacyjnym. Gwarantowała wieczny pokój między wszystkimi różniącymi się w wierze.

  Sygnatariusze zobowiązali się nie przelewać krwi z powodu różnic religijnych, ani nie karać innowierców, a nawet przeciwstawić...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt Zygmunta Augusta z Gdańskiem

   

  W drugiej połowie XVI wieku rosnący w potęgę Gdańsk zaczął prowadzić coraz bardziej samodzielną politykę. Z tego powodu popadł w konflikty z władzą centralną. W 1568 roku miasto wybrano na siedzibę Komisji Morskiej.

  Rada Miejska wystąpiła wówczas zbrojnie przeciw organizowanej przez króla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja 3. V. 1791 r.

   

  Konstytucja 3 Maja 1791 roku była to ustawa zasadnicza, uchwalona za sprawą stronnictwa patriotycznego na Sejmie Czteroletnim.

  Jej głównymi autorami byli Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Konstytucja ustalała podstawy ustroju Rzeczypospolitej. Wzmacniała władzę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /2 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrreformacja

   

  Kontrreformacja był to ruch zwalczający reformację. Stawiał sobie za cel walkę z herezją. Dążył do wzmocnienie pozycji Kościoła Katolickiego.

  Kontrreformacja rozpoczęła się na Soborze Trydenckim (lata 1545 -1563). Sobór podjął kroki zmierzające do uzdrowienia stosunków w Kościele i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jerzy Lubomirski (1616 - 1667)

   

  Jerzy Lubomirski był potężnym magnatem, piastującym od 1650 roku stanowisko marszałka wielkiego koronnego, a od 1657 roku hetmana polnego koronnego. W czasie potopu odznaczył się w walkach z najeźdźcą szwedzkim i siedmiogrodzkim. W latach późniejszych zasłużył się w walkach z Rosją (1660 rok)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hugo Kołłątaj

   

  Hugo Kołłątaj (1750-1812) był jednym z głównych przedstawicieli polskiego Oświecenia. Był uczonym, publicystą i politykiem. W latach 1791-92 pełnił funkcję podkanclerza koronnego. Był działaczem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych i Komisji Edukacji Narodowej.

  W latach 1777-1783 był rektorem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /1 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezuici

   

  Jezuici to członkowie Zakonu założonego w 1534 roku w Hiszpanii przez Ignacego Loyolę, a zatwierdzonego przez papieża w 1540 roku. Celem Zakonu była walka z szerzącą się reformacją - walka o umocnienie i odbudowę wpływów kościoła katolickiego. W Polsce jezuici pojawili się w 1564 roku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ignacy Potocki

   

  Ignacy Potocki (lata 1750-1809) był wybitnym politykiem doby Oświecenia w Polsce. W latach 1778-1780 był marszałkiem Rady Nieustającej. Od 1783 roku pełnił funkcję marszałka nadwornego litewskiego, a od 1791 roku marszałka wielkiego litewskiego. Był czołowym działaczem Komisji Edukacji Narodowej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Józef Aleksander Sułkowski

   

  Józef Aleksander Sułkowski urodził się w 1695 roku. Był ministrem i generałem saskim oraz łowczym nadwornym litewskim. Cieszył się sławą dobrego wojskowego i dyplomaty.

  Był faworytem króla, jeszcze z czasów młodości Augusta III. Natomiast Maria Józefa, żona Augusta, nienawidziła Sułkowskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakub Fontana

   

  Jakub Fontana był synem Józefa II Fontany, architekta włoskiego, którego dziełem jest pałac w Kozłówce, kościoły bonifratrów i pijarów w Warszawie oraz wykończenie kościoła Świętego Krzyża w Warszawie.

  Jakub Fontana (1710 -1773) był także architektem. Przebudował pałac w Radzyniu Podlaskim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt

Do góry