Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Najazd Szwedzki (Potop)

   

  Militarna słabość Rzeczypospolitej i nadzieja łatwych zdobyczy, podsycana przez Hieronima Radziejowskiego, skłoniła króla Szwecji Karola X Gustawa do złamania rozejmu z 1635 roku i ataku na Polskę (rok 1655). Pretekstem do wojny stało się uzyskanie przez Jana Kazimierza tytułu króla Szwecji.

  Szwedzi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /3 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narwa. Żegluga narewska

   

  W 1558 roku Iwan IV Groźny zajął Narwę uzyskując ważny port nad Zatoką Fińską.

  >

  Król polski, Zygmunt August zdecydował się przerwać te działania wykorzystując przeciw Moskwie flotę kaperską.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nihil Novi

   

  Konstytucja Nihil Novi została uchwalona na sejmie radomskim w 1505 roku. Odtąd sejm szlacheckiej Rzeczypospolitej miał składać się z tzw. trzech stanów sejmujących - króla, senatu i izby poselskiej.

  "Ponieważ prawa ogólne i ustawy dotyczą nie pojedynczego człowieka, ale ogółu narodu, przeto na tym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Latyfundia

   

  Latyfundium to wielka włość feudalna. Pod względem gospodarczym i administracyjnym latyfundia były prawie całkowicie samodzielne.

  Magnaci rozszerzali swoje włości głównie na ziemie ukraińskie i białoruskie.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberum veto

   

  Liberum veto znaczy po łacinie: "wolne nie pozwalam". Było to prawo zezwalające jednemu posłowi na zerwanie sejmu i unieważnienie wszystkich uchwał.

  Uważano, że stanowi skuteczną zaporę przeciw próbom jakichkolwiek zmian w społeczno - politycznym ustroju Rzeczypospolitej szlacheckiej. Po raz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liceum Krzemienieckie

   

  W 1805 roku T.Czacki, założył uczelnię w Krzemieńcu na Wołyniu według planów Hugo Kołłątaja. Liceum Krzemienieckie obejmowało częściowo program szkoły wyższej.

  Dzięki niemu Krzemieniec stał się ośrodkiem kultury polskiej na Ukrainie ("Ateny wołyńskie"). W 1831 roku władze rosyjskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korona szwedzka Zygmunta III Wazy

   

  Początkowo Szwedzi popierali Zygmunta na tronie. Unia personalna między Polską a Szwecją wydawała im się korzystna. Dawała nadzieję na osłabienie władzy królewskiej, podzielonej między dwa trony. Gdy nadzieje zawiodły (pomógł w tym żarliwy katolicyzm Zygmunta i gorliwy luteranizm jego poddanych)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kozacy

   

  Kozacy to grupa wolnej ludności mieszkającej na Ukrainie, nad dolnym Dnieprem, poniżej tzw. porohów (skalnych progów na Dnieprze). Rejon ich zamieszkania nazywano Zaporożem lub Dzikimi Polami.

  Kozacy pojawili się w XV wieku. Byli mieszanką miejscowej ludności, zbiegłych chłopów, mieszczan, częściowo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfederacja

   

  Był to związek utworzony dla osiągnięcia określonych celów przez jeden lub kilka stanów lub przez miasta. Konfederacje pojawiły się w końcu XIII wieku, początkowo organizowane przez miasta.

  W XIV wieku pojawiły się pierwsze konfederacje rycerskie. Z czasem powstały konfederacje generalne (przy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Książę Józef Poniatowski

   

  Książę Józef Poniatowski ( 1763-1813 ) był bratankiem króla Stanisława Augusta. Początkowo służył w armii austriackiej, od 1789 roku był generałem w wojsku polskim. W 1792 roku był dowódcą wojsk koronnych. Odznaczył się w bitwie pod Zieleńcami.

  Nie przystąpił do konfederacji targowickiej i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /688

  praca w formacie txt

Do góry