Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Realizacja reform ruchu egzekucyjnego

   

  Przeprowadzono kolejno następujące reformy:

  1. rewindykacja dóbr królewskich

  - odebranie nadań bezprawnych

  - oszacowanie dochodów z dzierżaw

  - zwiększenia dochodów króla.

  2. utworzenie wojska kwarcianego do obrony kresów płd.-wsch. - 1/4 dochodów króla z królewszczyzn przeznaczona była do osobnego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch egzekucyjny

   

  Był to występujący w XVI wieku ruch polityczny szlachty. Rozpoczął się za panowania Zygmunta I Starego i wyrażał się w bezsilnej opozycji szlachty wobec sojuszu magnaterii i króla.

  Drugim sztandarowym hasłem była egzekucja dóbr królewskich, bezprawnie rozdrapanych przez magnaterię. Oba te...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /1 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy sejmu konwokacyjnego (rok 1764)

   

  Na sejmie konwokacyjnym Czartoryscy przeprowadzili swoje plany tylko częściowo. Musieli bowiem liczyć się ze stanowiskiem Katarzyny II. Ograniczono nieznacznie liberum veto oraz samowolę ministrów.

  Stworzono zaczątek kolegialnych władz administracyjnych (powstała komisja wojskowa i skarbowa) Zniesiono...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo o miastach

   

  W wyniku zdecydowanej postawy mieszczaństwa, reformatorzy w czasie Sejmu Czteroletniego zaspokoili ich żądania i spełnili postulaty z 1789 roku.

  Otwarło to drogę dla przechodzenia mieszczan do stanu szlacheckiego. Prawo o miastach weszło w skład Konstytucji 3 Maja.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pułaski Kazimierz (1747 - 1779)

   

  Kazimierz Pułaski był generałem, odważnym i uzdolnionym dowódcą partyzanckim konfederacji barskiej. Walczył na Ukrainie, w Małopolsce zachodniej, na Litwie, bronił Częstochowy.

  W latach 1777 -1779 walczył jako dowódca brygady kawalerii o wolność Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zmarł z ran...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Nieustająca

   

  Rada Nieustająca była najwyższą władzą administracyjną w Rzeczypospolitej w latach 1775-1789. W jej skład wchodzili : król, 18 senatorów i 18przedstawicieli szlachty, obieranych przez sejm ma 2 lata. Rada dzieliła się na 5 departamentów:

  Po upływie dwóch lat ustępująca Rada zdawała przed...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Olbracht a tron węgierski

   

  Król czeski, Władysław Jagiellończyk nazywany był "rex bene" - "król dobrze", ponieważ na wszystkie propozycje odpowiadał "bene".

  Był uległy i bez charakteru. Bardzo odpowiadało to magnaterii, praktycznie sprawującej rządy w kraju. Dlatego też właśnie Władysław, a nie porywczy Olbracht...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ordynacja

   

  Ordynacja to rodowy majątek ziemski, przechodzący niepodzielnie na jednego spadkobiercę, który nie mógł go sprzedać.

  Ordynacje powstawały od końca XVI wieku. Każda ordynacja rządziła się według własnego statutu. Tworzono je dla ugruntowania znaczenia rodzin magnackich.

  Przeciw ustanowieniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pacta conventa

   

  Pacta conventa była to umowa prawno - prywatna między szlachtą a nowo obranym królem. Zawierała indywidualne zobowiązanie elekta. Zgoda na nie była warunkiem elekcji.

  Od 1573 roku stosowano je stale. Henryk Walezy zobowiązał się zbudować eskadrę wojenną, sprowadzić do obrony Polski piechotę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lisowczycy

   

  Lisowczycy to formacja lekkiej jazdy zorganizowana na początku XVII wieku przez Aleksandra Lisowskiego. Pierwotnie przeznaczona była do pomocy samozwańczym carom moskiewskim popieranym przez polskich magnatów. W 1619 roku Zygmunt III Waza oddał oddziały na usługi cesarza Ferdynanda II do pomocy w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt

Do góry