Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Seweryn Rzewuski

   

  Seweryn Rzewuski (1743-1811) był od 1774 roku hetmanem polnym koronnym.

  Był jednym z przywódców stronnictwa hetmańskiego, walczącego z reformami Sejmu Czteroletniego.

  Był czołowym twórcą konfederacji targowickiej.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stackelberg Otto Magnus (1736 - 1800)

   

  Hrabia Stackelberg był dyplomatą rosyjskim. W latach 1772-1790 piastował stanowisko posła rosyjskiego w Warszawie. Przeprowadził zatwierdzenie pierwszego rozbioru przez sejm.

  Wywierał decydujący wpływ na Radę Nieustająca. Przyczynił się do odrzucenia przez sejm kodeksu A.Zamoyskiego.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Szczęsny Potocki

   

  Stanisław Szczęsny Potocki (1751-1805) był jednym z najbogatszych magnatów polskich.

  Od 1774 roku był chorążym wielkim koronnym, a w latach 1788-1792 generałem artylerii koronnej. Był marszałkiem generalnym konfederacji targowickiej. Po II rozbiorze wyjechał do Petersburga.

  W 1797 roku został...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samuel Zborowski

   

  Samuel Zborowski był rotmistrzem królewskim, wywodził się z rodu magnackiego.

  W 1574 roku ten awanturnik i wichrzyciel został skazany na banicję za zabójstwo kasztelana przemyskiego i obrazę króla. Wrócił jednak do kraju nielegalnie i knuł spiski przeciw Batoremu.

  W 1584 roku został pojmany i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy ustrojowe sejmu rozbiorowego (1773 rok)

   

  Sejm nadzwyczajny z lat 1773-1775 oprócz ratyfikacji I rozbioru opracował także nową formę ustroju państwa.

  Jej gwarantem były trzy mocarstwa rozbiorowe. Zatwierdzono prawa kardynalne, rozszerzając je o artykuł wykluczający z ubiegania się o tron Rzeczypospolitej cudzoziemców oraz potomków króla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Repnin Mikołaj

   

  Książę Repnin (1734 - 1801) był generałem i dyplomatą rosyjskim. W latach 1764-1769 pełnił obowiązki ambasadora w Warszawie.

  Przeciwdziałał próbom reform, zainicjował konfederację radomską. W 1767 roku kazał porwać i wywieźć w głąb Rosji czterech opozycyjnych senatorów.

  Narzucił Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rokosz

   

  Początkowo zjazd całej szlachty na sejm (a nie tylko jej posłów). Nazwa pochodzi od pola zwanego Rakos (Węgry), gdzie zbierały się tego rodzaju zjazdy. Król i możni nie uznali tego prawa szlachty do zgromadzeń z wyjątkiem elekcji królów.

  Z tego powodu rokosz stał się określeniem buntu przeciwko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rokosz Lubomirskiego

   

  Klęski wojenne i gwałtowne załamanie się państwa polskiego w połowie XVII wieku ukazały wyższość państwa scentralizowanego nad ówczesnym ustrojem Polski. Uświadomiło to konieczność radykalnych reform. Dwór królewski podjął inicjatywę likwidacji liberum veto, obciążenie szlachty stałymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Radziwiłł Karol Stanisław (1734 - 1790)

   

  Książę Karol Radziwiłł nosił przydomek "Panie Kochanku". W latach 1762 -1764 i po roku 1768 był wojewodą wileńskim. Był największym magnatem litewskim. Miał liczną klientelę i wywierał ogromny wpływ na drobną szlachtę.

  Był ograniczonym umysłowo pijakiem i dziwakiem, obrońcą "złotej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rokosz Zebrzydowskiego

   

  Rokosz Zebrzydowskiego zwany też rokoszem sandomierskim, od miasta stanowiącego centrum ruchu, trwał prawie trzy lata (1606 -1609). Na sejmie w 1606 roku stronnictwo dworskie wysunęło projekty wzmocnienia władzy króla i zniesienia wolnej elekcji. W odpowiedzi obrońcy "złotej wolności" pod przewodnictwem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /1 771

  praca w formacie txt

Do góry