Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Próby wzmocnienia pozycji dynastii

   

  Po śmierci Barbary Zapolyi Zygmunt pojął za żonę księżniczkę Bonę z mediolańskiego rodu Sforzów. Królowa — pochodząca z małego księstwa włoskiego o odmiennych zasadach ustrojowych — nie pojmowała w pełni charakteru państwa, w którym przyszło jej panować i w którym król podlegał prawu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Prus Książęcych

   

  Przyszłe losy osłabionego przegraną wojną państwa krzyżackiego zależały w dużej mierze od poparcia cesarstwa. Albrecht zdawał sobie sprawę, iż ceną owej pomocy będzie konieczność podporządkowania się potężnemu Karolowi V. Możliwość takiego rozwiązania przewidywał również Zygmunt I. Obie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rokosz lwowski — wojna kokosza

   

  Wybór i koronacja „króla młodszego” za życia ojca wywołały wśród szlachty głosy krytyki w stosunku do tronu. Zebrane pod Lwowem w 1537 r. pospolite ruszenie wystąpiło przeciwko niezgodnym z prawem działaniom monarchy.

  Królowej Bonie zarzucano ponadto, że sięga po władzę i dopuszcza do nadużyć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Między Habsburgami a Turcją

   

  Polityka Zygmunta w stosunku do Węgier. Turcja za sułtana Sulejmana Wspaniałego (1520-1566) doszła do szczytu swej potęgi. Jej panowanie rozciągało się na Bałkany, Mezopotamię, Syrię, Palestynę i Egipt, wpływy zaś sięgały aż po południowe wybrzeża Morza Śródziemnego.

  Podczas kolejnego ataku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rządy Zygmunta Augusta na Litwie

   

  W 1544 r. stary król przekazał synowi rządy na Litwie, zachowując wszakże swą władzę zwierzchnią. Młody monarcha uporządkował sprawy sądownictwa w Wielkim Księstwie, a następnie przystąpił do prac nad słynną pomiarą włóczną.

  Rozpoczęto wtedy pomiary gruntów uprawnych i uregulowano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatargi z Mołdawią

   

  Od czasu klęski Jana Olbrachta w lasach bukowińskich stosunki Królestwa Polskiego z Mołdawią były zaostrzone. Kolejni hospodarowie podejmowali działania zbrojne mające na celu oderwanie od Polski Pokucia, wchodzącego w skład województwa ruskiego.

  Gdy jednak wojewoda mołdawski Piotr Raresz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka o panowanie nad Bałtykiem

   

  Na północ od Żmudzi, nad Bałtykiem, leżały Inflanty. W XIII w. utworzył tam swoje państwo rycerski Zakon Kawalerów Mieczowych, który następnie połączył się z Zakonem krzyżackim w Prusach.

  Przez Inflanty przechodził szlak handlowy, wiążący Europę Wschodnią z Zachodem, silne zaś miasta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny z państwem moskiewskim

   

  Podczas gdy polityka Królestwa Polskiego manewrowała między Habsburgami a Turcją, Wielkie Księstwo Litewskie było uwikłane w wojny z Wielkim Księstwem Moskiewskim.

  Po upadku Złotej Ordy (ok. 1502 r.) do dużego znaczenia doszła jej dawna prowincja — chanat krymski. Tatarzy krymscy napierali na granice...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystąpienie króla do reform egzekucyjnych

   

  Wkrótce po rozpoczęciu wojny w Inflantach okazało się, że Litwa nie jest w stanie sama podołać ciężarom wojennym. Możnowładztwo litewskie nie potrafiło sprostać zadaniom wojskowym, a pusty skarb nie pozwalał na nowe zaciągi.

  Współdziałanie króla z senatorami nie zapewniło koniecznych środków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wcielenie Mazowsza do Polski

   

  Położone między Litwą a Polską Mazowsze było od XIV w. lennem królów polskich. Wraz z wymieraniem dzielnicowych książąt mazowieckich kolejni monarchowie wcielali ich władztwa do Królestwa — w 1462 r. ziemię rawską, w 1476 r. ziemię sochaczewską, w 1495 r. ziemię płocką, a w latach 1526-1529...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /2 656

  praca w formacie txt

Do góry