Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Rządy Stefana Batorego

   

  Na wniosek izby poselskiej w 1578 r. król zgodził się — po dyskusjach — na stworzenie Trybunału, czyli najwyższego sądu odwoławczego (apelacyjnego) od wyroków sądów ziemskich, grodzkich i podkomorskich w sprawach cywilnych, kryminalnych i sporach granicznych, czego od dawna domagał się ruch egzekucyjny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Jan Zamoyski

   

  Żywiołem Batorego, jak zgodnie stwierdzali współcześni, była wojna. W rządach wewnętrznych król opierał się na kanclerzu i hetmanie wielkim koronnym, Janie Zamoyskim, wykształconym i zdolnym polityku.

  Zamoyski, dzięki przyznaniu mu w dożywotnie użytkowanie wielu dochodowych królewszczyzn i dobremu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Schyłek panowania Batorego

   

  Stefan Batory odwoływał się w swoich rządach do senatu, natomiast jego współpraca z izbą poselską układała się różnie. Tak więc król wybrany głosami szlachty przeciw kandydatowi „senatorskiemu” sam stał się praktycznie „królem senatorskim”. Nie pozbawiło go to jednak, mimo sporów sejmowych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Panowanie i wyjazd Henryka

   

  Od samego początku rządom Henryka towarzyszyły spory o zakres jego władzy. Henryk nie zaprzysiągł w katedrze zobowiązujących go artykułów (poza pokojem wyznaniowym), sejm koronacyjny rozjechał się więc na znak sprzeciwu bez podjęcia uchwał, ostrzegając monarchę, że może zostać złożony...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monarchia absolutna Henryka IV

   

  Rok 1598 oznaczał wprawdzie dla Francji wyjście z chaosu wewnętrznego i ciężar położenia międzynarodowego i ciężkiego położenia międzynarodowego, jednak jeszcze przez kilka lat Henryk IV kończył ostatecznie dzieło pacyfikacji kraju.

  Wciąż jeszcze silne były we Francji tendencje odśrodkowe...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Drugie bezkrólewie

   

  Przebywający w Krakowie ministrowie i senatorowie małopolscy zawiadomili o wyjeździe króla Wielkopolan i Litwinów.

  Prymas zwołał na koniec sierpnia sejm. Prawie wszyscy senatorowie byli początkowo przeciwni ogłoszeniu bezkrólewia i nowej elekcji, natomiast większość posłów uważała, że potajemny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Rzeczpospolita

   

  Sfederowana po unii lubelskiej Rzeczpospolita była państwem, którego terytorium ustępowało w Europie wielkością jedynie Rosji i Turcji. Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, wraz z terytoriami lennymi: Prusami Książęcymi i Kurlandią, zajmowały ponad 800 tys. km2. Ziemie te zamieszkiwało...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Elekcja Anny Jagiellonki i Stefana Batorego (1575)

   

  Druga elekcja odbyła się w grudniu 1575 r., prawie półtora roku po odjeździe Henryka. Na polach Woli (w XVI w. wieś pod Warszawą, dziś jej dzielnica) pojawiły się wśród innych dwie kandydatury „Piastów”, czyli kandydatów rodzimego pochodzenia.

  Ostatecznie podczas elekcji większość senatu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /2 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Bezkrólewie

   

  Wieść o śmierci Zygmunta Augusta wywołała zaniepokojenie, gdyż część poddanych była przekonana, że „prawa wszystkie ustały, a urzędnicy utracili swą władzę”.

  Ponieważ nie wypracowano wcześniej zasad postępowania w takiej sytuacji, wszystkie decyzje podejmowane po śmierci ostatniego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Elekcja Henryka Walezego (1573)

   

  Wybory nowego władcy odbyły się w kwietniu maju 1573 r. na prawym brzegu Wisły, naprzeciw Warszawy, pod wsią Kamień (obecnie część stolicy). Najpoważniejszymi kandydatami do korony polskiej byli: syn cesarza Maksymiliana II arcyksiążę Ernest Habsburg, brat króla francuskiego Henryk Walezy, car Iwan...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 377

  praca w formacie txt

Do góry