Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Antiochia

  Stolica Syrii Seleucydów i rzymskiej, założona nad rzeką Orontes ok. 300 roku p.n.e. przez Seleukosa I Nikatora, który nazwał ją od imienia swojego ojca Antiocha I; upiększyli ją i rozbudowali jego następcy, ale wielokrotnie niszczyło ją trzęsienie ziemi; w czasach rzymskich (od 64 r. p.n.e.) była...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ambroży

  Święty, ok. 335-397 roku, łaciński Ojciec Kościoła. Pochodził ze znakomitej rodziny rzymskiej ('ego ojciec był w Trewirze prefektem gwardii cesarskiej Galii) i sam rozpoczął karierę w administracji. Był dopiero katechumenem, gdy wybrany został biskupem Mediolanu jednocześnie przez ortodoksów i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antoni (święty)

  ok. 253-356 roku, „ojciec mnichów". Urodzony w Egipcie z chrześcijańskich rodziców skromnego stanu, był właściwie niepiśmienny. Jego asceża i opinia świętości ściągały do niego wielu uczniów. W ten sposób, wbrew chęci, znalazł się na czele pierwszych wspólnot anachoretów, po czym schronił się...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ammian Marcelim

  ok. 330-400 roku, historyk rzymski, Grek pochodzący z Antiochii, pisał jednak po łacinie i postanowił kontynuować dzieło Tacyta. Był to poganin wolny od fanatyzmu; miał bezpośredni kontakt ze środowiskiem dworskim, a zwłaszcza z armią, gdzie służył jako oficer, był więc naocznym świadkiem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amoniusz Sakkas

  Pierwsza połowa III wieku, filozof aleksandryjski. Mistrz Plotyna, bywa uważany za rzeczywistego założyciela szkoły neoplatońskiej. Według Porfiriusza, którego cytuje Euzebiusz z Cezarei, urodził się w rodzinie chrześcijańskiej i powrócił do pogaństwa pod wpływem swoich nauczycieli.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ananiasz

  Towarzysz Azariasza i Misaela. Ci trzej młodzi Hebrajczycy zostali, jak opowiada Księga Daniela, wrzuceni do pieca ognistego na rozkaz Nabuchodonozora, króla Babilonii, gdyż nie chcieli oddawać czci jego posągowi, jednakże wyszli z tej próby cali i zdrowi. Ów fakt z ich życia cieszył się wyraźnym...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andrzej (święty)

  Jeden z Dwunastu, brat Piotra. Ewangelia Jana przedstawia go jako pierwszego, który powołany został przez Chrystusa na ucznia, i wspomina o nim wielokrotnie. Ta tendencja do podkreślania roli-Andrzeja zrodziła się prawdopodobnie w Kościołach azjatyckich. Według Euzebiusza z Cezarei Andrzej był...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksandria

  Miasto założone przez Aleksandra Wielkiego w 332 roku p.n.e. na wybrzeżu egipskim, rozbudowane i upiększone przez Ptolomeusza I Sotera i Ptolomeusza II Filadelfosa; w 47 roku p.n.e. miasto zdobył Cezar, a w 30 roku p.n.e. August wcielił je do państwa rzymskiego. Za rządów pierwszych Ptolomeuszów...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /4 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aelia Capitolina

  Nazwa pogańskiego miasta, kolonii rzymskiej, wzniesionej na miejscu zburzonej Jerozolimy przez t> Hadriana. Edykt nakazujący budowę tego miasta wokoło świątyni Jowisza stał się jedną z przyczyn drugiego powstania żydowskiego (132-135 r.). Gdy powstanie stłumiono, miasto zostało rzeczywiście...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERNACJONALIZM CHRZEŚCIJAŃSKI A PATRIOTYZM RZYMSKI

  Jednakże z innego punktu widzenia chrześcijaństwo stanowi zagrożenie dla cesarstwa, ale sprawa ta z całą ostrością występuje dopiero w okresie pokonstantyńskim, gdy Kościół, już prawdopodobnie zyskawszy większość i silny dzięki poparciu władzy świeckiej, chce traktować z państwem jak równy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /5 327

  praca w formacie txt

Do góry