Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój życia kulturalnego za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego

   

  Coraz bardziej ożywiony ruch umysłowy rozwijał się pod wyraźnym wpływem dworu królewskiego. Stanisław August skupiał wokół siebie najwybitniejsze jednostki.

  Celowi temu służyły m.in. obiady czwartkowe, podczas których pisarze, artyści i uczeni dyskutowali nie tylko o literaturze i sztuce, ale...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Nieustająca

   

  Pierwszy rozbiór nie przesądził o losie Rzeczypospolitej. Państwo — choć okrojone o 1/3 obszaru i ponad 30% ludności — miało podstawy, aby samodzielnie istnieć. Król pojednał się z częścią konfederatów barskich, co zaowocowało uspokojeniem nastrojów.

  Reformy sejmu rozbiorowego — powołanie Komisji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiany gospodarcze i społeczne za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego

   

  Od lat czterdziestych XVIII w. w życiu gospodarczym Polski i Litwy zachodziły korzystne przemiany, które w drugiej połowie stulecia nabrały tempa. W pojedynczych majątkach zamieniano pańszczyznę na czynsze.

  Odbudowywano zakłady wytwórcze, magnaci zakładali manufaktury wytwarzające szkło i fajanse...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /3 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiany kulturowe za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego

   

  Przewrót umysłowy czasów stanisławowskich był dziełem niewielkiej stosunkowo grupy osób.

  Dzięki reformom szkolnictwa, twórczości literackiej i publicystycznej oraz „modzie” dyktowanej przez dwór udało się zmienić uznawane przez społeczeństwo wzorce...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Literatura czasów stanisławowskich

   

  Hasłem pisarzy drugiej połowy XVIII stulecia stało się zalecenie: „uczyć — bawiąc”. Ignacy Krasicki, Adam Naruszewicz, Franciszek Bohomolec, Franciszek Zabłocki, Julian Ursyn Niemcewicz starali się, nie obrażając nikogo, ośmieszać niewłaściwe zachowania i wady charakterów ludzkich. Ich dzieła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Publicystyka za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego

   

  Podobne ideały przyświecały publicystom „Monitora” (zobacz: Początki panowania Stanisława Augusta), przedstawiającym czytelnikom poglądy filozoficzne, społeczne i gospodarcze oraz wydarzenia w dziedzinie kultury. Pismo starało się propagować nowe idee i zwalczać wady Sarmatów, zachowując...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teatr Narodowy za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego

   

  Założony z inicjatywy Stanisława Augusta stały teatr (zobacz: Początki panowania Stnisława Augusta) wystawiał utwory dramatyczne polskie i w języku polskim, co było wielką nowością, gdyż wcześniejsi władcy wspierali zespoły grające sztuki francuskie i włoskie. Przejście do repertuaru polskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfederacja barska (1768 - 1771)

   

  Uchwały sejmu 1767-1768 były klęską zarówno dla stronnictwa reform („familii”), jak i przeciwników zmian ustrojowych (konfederatów radomskich).

  W 1768 r. w Barze na Podolu zawiązano nową konfederację „na ratunek ojczyzny, wiary i wolności, praw i swobód narodowych”, w imię utrzymania pozycji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka i kultura baroku

   

  Początki architektury barokowej na ziemiach polskich wiązały się z reformą Kościoła po soborze trydenckim (zobacz: Reforma katolicka i jezuici) i nowymi sposobami oddziaływania na wiernych przyjętymi przez Kościół i stosowanymi przez zgromadzenia zakonne. Sztuka miała głosić wielkość i siłę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Michał Korybut Wiśniowiecki królem (1669)

   

  „Po najazdach, co wypełniały cały niemal wiek XVII, żadna siła nie mogła narzucić szlachcie na pana cudzoziemca. Wszyscy pragnęli pokoju”. Mógł go zapewnić — według powszechnej opinii — jedynie ten, kto pragnął go równie silnie, jak wszyscy, czyli mieszkaniec Rzeczypospolitej, „Piast”.

  Sejm...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 452

  praca w formacie txt

Do góry