Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Kozacy

   

  Stosunkowo słabo zaludnione ziemie nad Dnieprem — narażone na ciągłe najazdy tatarskie — stały się od drugiej połowy XVI w. terenem akcji osadniczej, prowadzonej energicznie przez właścicieli prywatnych dóbr i dzierżawców majątków królewskich. Sprowadzano tam osadników z Polski, którzy przez związki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Wojna z Turcją

   

  Stosunki między Turcją a Rzecząpospolitą od dłuższego czasu były napięte. Powodowały taką sytuację m.in. najazdy tatarskie na województwa południowo-wschodnie, wypady kozackie na miasta tureckie i wyprawy magnatów ukrainnych na Mołdawię.

  Czarę przepełniła wyprawa lekkiej jazdy (tzw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Elekcja Władysława IV (1632)

   

  Zygmunt III zmarł w kwietniu 1632 r. po 45 latach panowania. Bezkrólewie trwało bardzo krótko, gdyż krajowi zagrażała wojna z Rosją.

  Już w listopadzie królem obwołano najstarszego syna zmarłego monarchy, WŁADYSŁAWA WAZĘ, w którym od dawna upatrywano następcę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Stosunki z Rosją

   

  W tym samym czasie, gdy Zygmunta pozbawiano korony szwedzkiej, w Rosji zaczynały się walki o tron carów. W 1598 r. zmarł ostatni Rurykowicz, Fiodor, syn Iwana IV Groźnego. Na tron wstąpił wybrany przez bojarów Borys Godunow. Osłabienie państwa rosyjskiego próbowano wykorzystać na różne sposoby.

  Na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /4 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Reforma katolicka i jezuici

   

  W połowie XVI w., soborem trydenckim (1545-1563), Kościół katolicki rozpoczął wielką reformę wewnętrzną. Reforma ta miała podążać w dwóch kierunkach: przemian w strukturze wewnętrznej Kościoła i zmian sposobów oddziaływania na wiernych.

  Wyjątkowa rola w realizacji zaleceń soborowych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Walki ze Szwecją a wojna trzydziestoletnia

   

  Kolejna wojna szwedzko-polska lat 1625-1629 stanowiła fragment wojny trzydziestoletniej (1618-1648), dzielącej prawie całą Europę na dwa zwalczające się obozy. Przyczyny wojny trzydziestoletniej tkwiły w sytuacji politycznej i religijnej w Rzeszy niemieckiej, w której zwierzchnią władzę nad federacją...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sejm Czteroletni (1788 - 1792)

   

  Jesienią 1788 r. spodziewano się, że trwająca wojna z Turcją odwróci uwagę Rosji od spraw polskich. Pokładano też pewne nadzieje w sojuszu z Prusami. Gdy zebrał się w Warszawie sejm, przez potomnych nazwany Wielkim, stał się on terenem ostrej walki obozów politycznych.

  Stronnictwo patriotyczne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Targowica i wojna rosyjsko - polska 1792 r.

   

  Tuż po ogłoszeniu Konstytucji 3 maja opozycja magnacka rozpoczęła układy z Petersburgiem. Katarzyna II, powołując się na prawa kardynalne, domagała się obalenia ustawy rządowej.

  Wiosną 1792 r. w Petersburgu zawiązano konfederację, którą ogłoszono następnie w Targowicy na Ukrainie. Przywódcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Zmiany wewnątrz stanu szlacheckiego

   

  W XVII w. rolnictwo Rzeczypospolitej (zobacz: Stosunki społeczne na wsi.) rozwijało się przez powiększanie terenu upraw, czasem kosztem łanów chłopskich (tzw. rugi), i podnoszenie wymiaru pańszczyzny (równolegle postępowało rozdrabnianie gospodarstw chłopskich w wyniku podziałów przy dziedziczeniu)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Początki panowania Zygmunta III Wazy

   

  Elekcja z 1587 r. była również elekcją rozdwojoną. Prymas Stanisław Karnkowski obwołał królem królewicza szwedzkiego Zygmunta, syna Jana Wazy i Katarzyny Jagiellonki, popieranego przez królową-wdowę Annę.

  Dwa dni później biskup kijowski ogłosił wybór arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. Obaj...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /3 156

  praca w formacie txt

Do góry