Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Między projektami reform a polityką dynastyczną

   

  Widoczne osłabienie państwa po niedawnych wojnach ze Szwecją i Rosją sprawiło, że dojrzewać zaczęło przekonanie o konieczności przeprowadzenia reform ustrojowych. Ich projekty powstawały i w otoczeniu króla, i wśród rozważnych senatorów, i wśród szlachty.

  Propozycje obejmowały głosowanie na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /3 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Organizacja Kozaczyzny

   

  W czasie wojen prowadzonych przez władców Kozacy (zobacz: Kozacy) zaciągali się na żołd państwowy i byli wpisywani do rejestru wypłat. W czasie pokoju liczebność wojsk zaciężnych (rejestr) zmniejszano, pozostawiając nieliczne oddziały do obrony pogranicza; Kozacy pozostawali więc bez zajęcia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM

   

  Osiemdziesięcioletni okres panowania Wazów w Rzeczypospolitej jest niezwykle zróżnicowany. Na kartach historii zapisały się w tym czasie chwile świetności i upadku, ludzie wybitni, ale także nikczemni.

  Państwo Zygmunta III to kraj rozległy, pomyślnie rozwijający się, posiadający wybitnych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Początek wojen kozackich. Śmierć Władysława IV

   

  Na południowo-wschodnim pograniczu Rzeczypospolitej od dawna narastały konflikty. Chłopi odczuwali ciężary gospodarki pańszczyźnianej, choć były one tu mniejsze niż w innych częściach kraju, a prawosławni sprzeciwiali się szerzeniu nie uznawanej na Ukrainie unii brzeskiej. Kozacy, których próbowano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Dalszy ciąg wojen kozackich

   

  Zwycięstwa kozaków przechyliły szalę na rzecz kandydata „partii pokojowej”. Karol Ferdynand zrezygnował i królem został obrany JAN KAZIMIERZ. Do rokowań wydelegowano prawosławnego wojewodę bracławskiego Adama Kisiela, ale Chmielncki nie szukał już zgody.

  Wielotygodniowa skuteczna obrona Zbaraża...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Wojna z Rosją

   

  Po śmierci Zygmunta III car podjął próbę zdobycia Smoleńska i zerwał rozejm. Gdy Władysław nadciągnął z odsieczą, wojska rosyjskie znalazły się w potrzasku i musiały skapitulować.

  Król zyskał sławę wojenną, a pokój podpisany w Polanowie (1634) potwierdzał ogólne warunki rozejmu z Dywilina:...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Utrata lenna pruskiego (1657)

   

  Aby osłabić Karola Gustawa, Jan Kazimierz zdecydował się podjąć rozmowy z nielojalnym wasalem, Fryderykiem Wilhelmem. Za opuszczenie Szwedów zażądał on jednak zwolnienia z przysięgi lennej i uznania niezależności Prus Książęcych.

  Żądania te były następstwem polityki kolejnych władców...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi (1635)

   

  Wkrótce Władysław podjął rokowania ze Szwedami o przedłużenie rozejmu ze Starego Targu (zobacz: Walki ze Szwecją a wojna trzydziestoletnia).

  Dla odzyskania tronu szwedzkiego i zmiany warunków zawieszenia broni był gotów rozpocząć wojnę. Przeważyło jednak pokojowe nastawienie sejmików i sejmu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Osłabienie Rzeczypospolitej

   

  Z wojen prowadzonych za panowania Jana Kazimierza Rzeczpospolita wyszła osłabiona politycznie i gospodarczo. Utraciła lenno pruskie, Inflanty, ziemię smoleńską, lewobrzeżną Ukrainę wraz z Kijowem — w sumie ponad 10% terytorium.

  Trwające niemal dwadzieścia lat bez przerwy działania wojenne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Polityka wyznaniowa Władysława IV

   

  Do ważniejszych osiągnięć Władysława IV w polityce wewnętrznej należało uregulowanie stosunków między wyznaniami chrześcijańskimi. W 1633 r. król, mianując kijowskiego metropolitę Piotra Mohyłę, uznał hierarchię Cerkwi prawosławnej, a w ten sposób samą Cerkiew (od unii brzeskiej formalnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt

Do góry