Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Koronacja króla Stanisława AUGUSTA Poniatowskiego

   

  Nowy król postanowił nazwać się Stanisławem Augustem nawiązując do Sasów, ale przede wszystkim do cesarzy rzymskich.

  O godz. 14-tej rozbrzmiało dziękczynne „Te Deum laudamus” i huknęły honorowe salwy armatnie. Koronacja i sejm koronacyjny odbyły się w Warszawie, w dniu św. Katarzyny 25 listopada...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sylwetka Stanisława Poniatowskiego

   

  Stanisław Poniatowski urodził się 17.I.1732 r. w Wołczynie, w województwie brzesko-litewskim. Ojciec przyszłego króla, jako człowiek zdolny i przedsiębiorczy, stworzył podwaliny potęgi rodu Poniatowskich.

  Dalsi jego przodkowie byli szlachtą średniozamożną, albo w służbie u magnatów. Ambitny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /4 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze poczynania króla Stanisława AUGUSTA Poniatowskiego

   

  Reformy te były różnego typu. Król Stanisław August nie tylko zmienił miejsce koronacji (dotąd koronacje odbywały się w starej stolicy Polski Krakowie) w Warszawie, ale dokonał również radykalnej reformy w zakresie kostiumowym. Nowością była peruka i kapelusz z obfitym białym pióropuszem.

  Te...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Knowania państw ościennych

   

  Mimo pierwszych osiągnięć króla dalsze reformy w Rzeczypospolitej stawały się coraz bardziej wątpliwe, wobec pogarszającej się sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej. Rosja zgodziła się na reformy w Polsce, aby osiągnąć sprzymierzeńca do sojuszu północnego.

  Najbardziej bruździły Prusy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja wewnętrzna w Rzeczpospolitej w I połowie XVIII w.

   

  Rzeczpospolita znalazła się w I poł. XVIII w. w unii personalnej z Saksonią. Królami Rzeczypospolitej byli, najpierw August II Wettin, następnie, po nie udanej próbie wybranego na elekcji Stanisława Leszczyńskiego, syn Wettina August III. W latach 1700-1721 miała miejsce wojna północna. Choć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa innowierców i konfederacja radomska

   

  Tymczasem ambasador rosyjski Repnin aktywnie działał na terenie Rzeczpospolitej. Aby osłabić władzę królewską, chciał skłócić króla z rzeszą katowickiej szlachty i wywołać w kraju niepokój, co ostatecznie pogrążyłoby planowane przez króla reformy. Król mimo osobistej obojętności religijnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja międzynarodowa w połowie XVIII w. i układ sił w Europie

   

  W XVIII w. rządy wielu państw dążyły do wzmocnienia swoich pozycji w Europie. Za sprawą cara Piotra I w Rosji następuje bardzo szybki wzrost jej znaczenia. Przeprowadził on reformy a sukcesy swe w polityce zagranicznej oparł w znacznej mierze na licznej, dobrze zorganizowanej i uzbrojonej armii lądowej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek mocarstw europejskich do Rzeczypospolitej w połowie XVIII w.

   

  Rosja i Prusy były groźne dla Rzeczypospolitej. Rywalizowały one o wpływy w Polsce, które niejednokrotnie były różne. Rosja pragnęła opanować całą Rzeczpospolitą, natomiast Prusy zmierzały do podziału jej między sąsiadów.

  Szczególnie groźna sytuacja wytworzyła się nad Bałtykiem, gdzie w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Rozszerzenie kompetencji sejmików

   

  Trudności z regularnym wybieraniem podatków potrzebnych na utrzymanie wojsk zaciężnych sprawiły, że stopniowo rozliczenia z żołnierzami zaciąganymi na koszt publiczny przerzucano na sejmikowe komisje skarbowe, z pominięciem podskarbiego i skarbu państwowego. Zapewniło to sejmikom pośredni wpływ na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Ostatnie lata panowania Władysława IV

   

  Były to „najszczęśliwsze lata” Rzeczypospolitej Wazów, nazywane czasem „srebrnym wiekiem” lub „władysławowskimi złotymi czasami”. Rzeczpospolita osiągnęła największe w swoich dziejach terytorium — ok. 990 tys. km2. Kraj cieszył się pokojem.

  Począł się odradzać handel zbożowy z Europą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 913

  praca w formacie txt

Do góry