Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ABBA

  (aram.  wołacz: ojcze, mój ojcze; od  'abb  ojciec).

  1. W żyd. literaturze pozabibl. i w papirusach a. ma znaczenie świeckie. Dopiero w NT u Jezusa (Mk 14,36), a później i dla wiernych (Rz 8,15; Ga 4,6) stanowi formułę modlitewną, dziecięce zwrócenie się do Boga jako Ojca; wyraża wewn. i serdeczny, nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leslaw Dodano /16.05.2012 Znaków /1 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABBADIE ANTOINE

  ur.  9 1 1810 w Dublinie,  zm.  19  III 1897 w Paryżu,  Franc,  podróżnik i uczony, założyciel misji wśród plemion Galla.

  Wraz z młodszym bratem  Arnaud  (1815-93) odbył wyprawę nauk. do Etiopii (1838-48), gdzie przeprowadził badania geodezyjne i kartograficzne, których wynikiem była m.in. klasyczna ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leslaw Dodano /16.05.2012 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABADDON

  (hebr. 'abaddon zatracenie), W ST  paralelné do -> szeolu określenie miejsca pobytu umarłych (Job 26,6; Prz 15,11; 28,20) lub synonim grobu (Ps 87,12), podziemia (Job 31,12), a nawet personifikacja śmierci (Job 28,22);

  w NT spotyka się jedynie w Ap 9, 11 w wizji piątej trąby; tutaj a., z dodaniem gr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leslaw Dodano /16.05.2012 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AARHUS

  Bpstwo w Danii eryg. 948 przez metropolitę bremeńsko-hamburskiego Adaldaga z upoważnienia pap. Agapita II.

  W 988 po śmierci Reginbranda, pierwszego bpa, A. złączono z bpstwem Ribe: od 1050 samodzielne bpstwo w metropolii  Brema-Hamburg,  od 1104 — w metropolii Lund; ostatni bp  A., Ove  Bille, został 1536...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leslaw Dodano /16.05.2012 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AARON

  (hebr.  'Aharon  znaczenie  nie  znane), Pierworodny syn Amrama  i Jokebed  z pokolenia Lewiego, brat Mojżesza (Wj 6,20), pierwszy—> arcykapłan. Z małżeństwa z Elisebą miał 4 synów :  Nadaba, Abihu, Eleazara i Itamara (Wj 6, 23). Trady­cje o A. przekazał Pięcioksiąg w ujęciu różnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leslaw Dodano /16.05.2012 Znaków /4 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AARON PETRU

  Imię  zak.  PAWEŁ,  ur.  1709 w  Bistrica (Siedmiogród),  zm.  9  III  1764 w  Baia Mare,  kat. bp obrządku gr.-rum. diecezji Fagaras, z siedzibą w Blaj.

  Uczył się w Roszia, studia teol. ukończył w kolegium bazylianów unickich w Rzy­mie, gdzie przyjął święcenia kapł. (30 VII 1742); po powrocie do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leslaw Dodano /16.05.2012 Znaków /1 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AARON ben MOSZE ben ASZER

  Niekiedy  Ben Aszer, ur. ok.  900 w  Tyberiadzie, zm.  960 prawdopodobnie w Jerozo­limie, piąty i ostatni, najsławniejszy -> masoreta z rodziny ben Aszerów.

  Opracował masoreckie przepisy pt. Diąduąe ha-Te'amim,  drukowane po raz pierwszy 1517, później m.in. przez S. Baera i H.L. Stracka (L 1879); nadto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leslaw Dodano /16.05.2012 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A i fi (alfa i omega)

  Pierwsza i ostatnia  litera  alfabetu greckiego.

  1. W Piśmi e św. NT - W Ap Bóg (1,8; 21,6) i Jezus (22, 13) są nazwani A i fi z dopowiedzeniami: Początek i Ko­niec (1,8; 21,6; 22, 13), Pierwszy i Ostatni (22, 13). Określe­nie to wyraża myśl, że świat pochodzi od Boga i od Chrystusa (jako od Słowa) i do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leslaw Dodano /16.05.2012 Znaków /4 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wnioski i ocena działalności króla Stanisława Augusta

   

  Postaram się podsumować osiągnięcia i klęski ostatniego króla Rzeczypospolitej Stanisława Augusta i wyrazić swoje przemyślenia na ten temat.

  Gdy państwa ościenne: Rosja, Prusy i Austria się wzmacniały, Rzeczypospolita, leżąca w centrum Europy, była krajem słabym i coraz bardziej zależnym od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /16.05.2012 Znaków /8 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edukacja i nauka Oświecenia w Polsce

   

  Wielką rolę odegrał król Stanisław August w dziedzinie kultury. Kasacja zakonu jezuitów umożliwiła zasadniczą reformę szkolnictwa. Sejm rozbiorowy w 1773 r. powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej. Stworzono jednolity system szkolnictwa (szkoły elementarne, podwydziałowe, wydziałowe i 2...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /16.05.2012 Znaków /2 894

  praca w formacie txt

Do góry