Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ABIOGENEZA

  (gr. a bez, bios życie,  genesis  pochodzenie), Proces spontanicznego i bezpośredniego kształtowania się materii żywej ze związków organ, nieożywionych (termin „materia żywa" w tym określeniu oznacza najprostsze istoty, zdolne do autonomicznego życia); w filozofii przyrody okres w dziejach Ziemi, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABHINAWAGUPTA PADA

  ur.  ok. 950,  zm.  ok. 1020, Mistyk, filozof i uczony  ind.,  pochodzący z Kaszmiru, z rodziny bramińskiej ; najwybitniejszy przedstawiciel -> siwaizmu kaszmirskiego ; autor ok. 50 rozpraw, komentarzy i hymnów mistyczno-filozoficznych.

  W rozwoju myśli A. wyróżnia się 3 etapy zainteresowań: tantryzmem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABISZAG

  (hebr. 'Abiszag znaczenie niepewne; Vg Abisag), Dziewczyna z Szunem (w dolinie Ezdrelon), której powierzono pielęgnowanie podeszłego w latach Dawida (1 Kri 1, 3-4.15).

  Wzmianka, że „król nie naruszył jej dziewictwa" zdaje się za­wierać aluzję do następstwa tronu po Dawidzie, wykluczającą ewentualnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABICHT JAN HENRYK

  ur.  2 V  1762 w Volkstadt (Schwarz­burg),  zm.  16  IV  1816 w Wilnie, Filozof pochodzenia niemieckie­go. W 1790 został  prof,  filozofii w Erlangen;  1804 powołany na Uniw. Wileński, gdzie wykładał logikę, metafizykę, psycho­logię, etykę, prawo naturalne i pedagogikę; w wykładach za­poznawał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABIURACJA

  (łac.  abiuratio odprzysiężenie, zapieranie się pod przysięgą), W terminologii teologiczno-kanonicznej przez a. rozumie się zewn. i zgodne z przepisami prawa wyrzeczenie się błędów w dziedzinie wiary przez tego chrześcijanina, który pragnie być przyjęty do Kościoła katolickiego.

  W myśl  kan.  2314...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /3 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABIDŻAN

  Abidjan,  metropolia na Wybrzeżu Kości Sło­niowej eryg. 14 IX 1955. W 1895 powstała tu prefektura apost. wydzielona z wikariatu apost. Dahomeju, zamieniona 1911 na wikariat apost. Wybrzeża Kości Słoniowej, który 1940 otrzymał nazwę A. ;

  do metropolii należą diec: Abengourou,  Bouaké, Daloa, Gagnoa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABLEGAT

  (łac.  ablegatus  wysłany,  odprawiony  w drogę), Wysłannik pap. nie posiadający -> jurysdykcji, wykonujący określone funkcje ceremonialne.

  Od XVI w. a. oznaczał do­mownika pap. wysyłanego do kat. władców celem uroczystego wręczenia im honorowych darów, np. poświęconego miecza, kapelusza, złotej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABILA LYSANIAE

  Nazwa pochodzi od tetrarchy Abileny, Lizaniasza (Łk 3,1) ; aktualnie Suk Wadi Barada w Syrii; bpstwo staroż. w metropolii Damaszek w rzym. prowincji Fenicja II ; obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABÉLARD PIERRE

  Petrus Abailard, Petrus Abaelardus, ur. ok.  107 9 w  Le Pallet, zm.  114 2 w Cluny,  franc,  filozof i teolog.

  I.  ŻYCIE — A. studiował u nominalisty Roscelina w  Loches, który wywarł wpływ na jego poglądy filozoficzne. W 109 5 wy­jechał do Paryża, gdzie kontynuował studia w szkole Chartres u Teodoryka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leslaw Dodano /16.05.2012 Znaków /15 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABELLY Louis

  Ks., ur.  1603 w Paryżu,  zm.  4  X  1691 tamże, jeden z pierwszych uczniów św. Wincentego  à  Paulo, jego  współpracownik  w  dziele  reformy duchowieństwa.

  W 1639 został wik. generalnym bpa F.  Fouqueta z Bajonny ; po powrocie do Paryża objął 1643 parafię Saint  José,  przy której zorgani­zował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leslaw Dodano /16.05.2012 Znaków /1 710

  praca w formacie txt

Do góry