Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Apokalipsa

  Słowo pochodzenia greckiego, oznacza objawienie. W judaizmie tuż przed erą chrześcijańską krążyła bogata literatura apokaliptyczna opisująca założenie królestwa Bożego na ziemi.

  Kanoniczna Księga Daniela, współczesna czasom powstania Machabeuszów, jest zdaje się najstarszym przykładem tego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apolinary

  Imię dwóch retorów chrześcijańskich. Pierwszy nauczał w Berytus [dziś Bejrut], a później w Laodycei. Drugi (310-390 r), syn poprzedniego, doszedł do godności biskupa tego miasta. Jego erudycja i pobożność zapewniły mu szacunek zarówno pogan, jak chrześcijan. Nicejczyk w sporach trynitarnych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apoloniusz z Tyany

  I wiek p.n.e., wędrowny filozof neopitagorejski. Jego ascetyczny tryb życia, cnoty i zdolności cudotwórcze zjednały mu wielkie poważanie wśród pobożnych pogan. Napisany za panowania Sewerów przez Filostratosa Żywot Apoloniusza z Tyany, gdzie trudno jest oddzielić historię od legendy, przedstawia go...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apamea

  Nazwa wielu miast w Azji Mniejszej, w tym także miasta syryjskiego nad Orontesem, które, pierwotnie nazwane Farnake, zostało przezwane Apameą przez Seleukosa Nikatora na cześć jego żony Apamei. Zapewne docierały tam misje chrześcijańskie w czasach apostolskich, ale o tamtejszym biskupstwie mamy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antonin [Pius, 86 - 161 rok]

  Cesarz rzymski w latach 138-161, następca Hadriana, który zaadoptował go w roku swojej śmierci. Nazwany Pobożnym (Pius), starał się hamować jednocześnie rozwój sceptycyzmu i stale rosnącą popularność kultów wschodnich, dążąc do odrodzenia starej religii państwowej, co sprawiło, że porównywano...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antoninowie

  Imię nadane sześciu cesarzom rzymskim, którzy panowali od 96 do 192 roku. Dynastia, oparta na systemie adopcji, wzięła nazwę od Antonina Piusa. Tylko ostatni jej przedstawiciel, Kommodus, był rodzonym synem swego poprzednika, Marka Aureliusza.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antychryst

  Żydowska tradycja apokaliptyczna znała od II wieku p.n.e., zapewne w związku z przenikającymi z Iranu wpływami dualistycznymi, postać potężnego wroga, który u kresu czasów miał stawić czoło Bogu. Czasami identyfikowano go z szatanem albo Belialem. W miarę jak coraz wyraźniej precyzowało się...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antysemityzm

  Występował już w świecie starożytnym. Główną jego przyczyną był separatyzm Żydów i, ujmując rzecz głębiej, źródło tego separatyzmu, ich religia. W odróżnieniu od nowoczesnych form tego zjawiska, aspekt rasowy nie odgrywał w nim żadnej roli. Nie było również podłoża ekonomicznego. Z punktu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /2 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antioch IV Epifanes

  Król syryjski w latach 175-164 p.n.e. z dynastii Seleucydów. Jego działalność skierowana przeciwko Żydom, która przechodziła niekiedy w zdecydowane prześladowania i która wywołała powstanie Machabeuszów, mieściła się w ramach zamierzonej przez niego unifikacji religijnej i kulturalnej jego ziem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkestis

  Postać z mitologi greckiej, żona króla Admeta. Apollo uzyskał dla Admeta od Mojr obietnicę uniknięcia śmierci, jeśli ktoś zgodzi się umrzeć za niego. Alkestis poświęca się, pozostawiając męża w rozpaczy. Herakles (t> Herkules), wzruszony tym nieszczęściem, schodzi powtórnie do piekieł, skąd...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt

Do góry