Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ABNER

  (hebr. 'Abiner  mój ojciec jest światłem), Kuzyn Saula  i wódz jego wojska, przez 7 lat regent marionetkowego króla Iszbaala (w TH Iszboszeta), syna  Saula; 

  wskutek niepo­wodzeń swej polityki chciał przejść na stronę Dawida, ale został podstępnie zamordowany (1 Sm 14,50; 2 Sm 2).

   

  Alt  II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABOMEY

  Bpstwo w Dahomeju w metropolii Cotonou, eryg. 5 IV 1963 z części archidiec. Cotonou i diec. Porto Novo.

  Zajmuje 18 655 km2 i liczy 600 000 mieszk., w tym 100 000 kato­lików, 13 parafii, 140 ośrodków duszpast., 31 księży diec, 2 domy zak. męskie, 10 zakonników, 12 domów zak. żeńskich, 51 Sióstr (AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABRABANEL

  Abarbanel, Don Izaak ben Jehudah, ur. 1437 w Lizbonie, zm. 1508 w Wenecji, filozof i egzegeta żydowski. Był autorem wielu rozpraw z zakresu filozofii religii oraz teologii ;

  w pracach teol. A. główne miejsce zajmują komentarze do Pięcioksięgu i Ksiąg prorockich oraz traktaty o proroctwach mesj., w których...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AB ESSE AD POSSE VALET

  A posse ad esse non va­let  consequentia,  scholastyczne  adagium,  wyrażające regułę wynikania modalnego  lub w ogóle argumentacji: ze zdania asertorycznego (o stanie faktycznym) można wywnioskować zdanie problematyczne (o możliwości), lecz nie na odwrót.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABLUCJA

  (łac.  ablutlo  obmycie),  Rytualne obmywanie  ciała lub  niektórych  jego części, nadto przedmiotów sakralnych.

  I. W RELIGII — W świadomości człowieka religijnego istnieje przekonanie o własnej nieczystości wobec sakr. charakteru bós­twa. Za sprawców wszelkiej nieczystości uważa się demony i inne złe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /7 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABIMELEK

  (hebr. 'Abimelek mój ojciec jest królem), Imię kilku osób w ST:  A. , król kananejskiego miasta Gerani (koło Gazy), wspomniany w historii Abrahama (Rdz 20; 21,22-32) i Izaaka (Rdz 26);

  A. , syn Gedeona (Sdz 9); A. wspomniany w Ps 33,1 ; chodzi tu jednak o Akisza, króla Gat (por. 1 Sm 21, 11-16); 4° A. w 1 Krn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABGAR V UKKAMA

  Książę (lub król) Edessy (Syria) od 4 prz.  Chr.  do 7 po  Chr.  i 13-50. Wg legendy powstałej (nie bez wpływu -> Diatessaronu) prawdopodobnie za czasów Abgara  IX (179-216), pierwszego chrzęść władcy Edessy, A. miał napisać list do Jezusa z prośbą o uzdrowienie go z przewle­kłej choroby.

  List ten i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABNEGACJA

  (łac. abnegalio odmawianie, zaprzeczanie, wyrzekanie się), Akt wyrzeczenia się czegoś, postawa gotowości do bezinteresownego rezygnowania z osobistych korzyści, zewn. objawy i skutki tego aktu i postawy; przedmiotem a. są dobra osobiste, materialne, czas, uczucia, zainteresowanie, zamiary; motywy zaś są...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /4 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABINAL ANTOINE SI

  ur.  10  I  1829  w  Chanac  (Francja), zm.  11  XI  1887 na Madagaskarze, Misjonarz. Wraz  z  o.  Malzac opracował  Dictionnaire  malgache  français,  Tananarive  1888; tłumaczył też na język malgaski ST i NT oraz O naśladowaniu Chrystusa.

   

  B. Arenš,  Jesuitenorden und Weltmission. Rb...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABHIDHAMMA

  (palijskie, sanskr. abhidharma wyższa doktryna lub wyższy, specjalny wykład doktryny), Oznacza metodę użytą przy badaniu, systematyzowaniu i komentowaniu materiału filoz., zawartego w doktrynie Buddy (por. [buddha] dhamma, -> Dhammd), wyłożonego w Suttapitace (Kosz kazań, II cz. palijskiej wersji kanonu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /2 364

  praca w formacie txt

Do góry