Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ABSOLUCJA

  (łac.  absolutio  uwolnienie, .uniewinnienie, rozgrzeszenie), Ryty i formuły stosowane przy udzielaniu sakramentów, zwł. przy sakramencie -> pokuty (—> rozgrzeszenie), przy rozwiązaniu z —> cenzur kośc. oraz w modlitwach liturg.; zwł. związanych z —> odpustami.

  I. ABSOLUCJA LITURGICZNA —  Od  X w. w kośc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /5 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSOLUT

  (łac. absolutus bezwarunkowy, nieograniczo­ny), To, co pod żadnym względem nie jest ani uwarunkowane, ani ograniczone; w filozofii — byt doskonały, pierwotny, nieza­leżny, bezwzględny, posiadający rację swego istnienia w sobie, pełnia bytu.

  Termin a. wprowadził do filozofii Plotyn na oznaczenie bytu, z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /20 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABRANTOWICZ FABIAN MIC

  ur. 14 IX 1884 w Nowo­gródku, zm. X 1939 we Lwowie, Filozof, administrator apost. Mandżurii. Po ukończeniu 1905 seminarium duch. w Petersbur­gu studiował teologię w tamtejszej Akademii Duch. , a nast. fi­lozofię w Lowanium; wróciwszy z Belgii został  prof,  filozofii w seminarium duch. w Petersburgu, a po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABRAMOWICZ PIOTR SJ

  ur. 11 VII 1619 w Małopolsce, zm. 22 IV 1697 w Krakowie, Misjonarz lud. i budowniczy.

  Do zak. wstąpił 1640; po ukończeniu studiów wykładał syntaksę w Bydgoszczy i matematykę w Kaliszu, Krakowie i Lublinie; kierował 1668-75 budową kolegium w Wałczu, a 1675-82 budo­wą kościoła jez.  św. Stanisława...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABROGACJA PRAWA

  (łac.  obrogatio,  zniesienie, uchy­lenie), Termin techn. w prawie kośc. dla oznaczenia całkowitego i bezpośredniego uchylenia prawa przez kośc. prawodawcę (kan.  6), nie zawsze używany w ścisłym znaczeniu prawno-technicznym. Różni się od —> derogacji i->obrogacj i prawa.

   

  S. d'Angelo, Apol 1 (1928)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSALOM

  (hebr. 'Abszalom ojciec jest pokojem), Trzeci syn Dawida (2 Sm 3,3). ST zawiera dwa fragmenty opowiadania o A. W pierwszym (2 Sm 13-14) jest mowa o przyczynach i następstwach krwawej zemsty dokonanej przez A. na przyrodnim bracie, Amnonie, za kazirodczy stosunek (por. Kpł 20,17) z ich siostrą Tamarą, drugi zaś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /2 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSALON ze ŚW. WIKTORA CRSA

  zm. 1203, Opat w Springiersbach  (diec. Trewir). Studiował w szkole wiktorianów w Paryżu; zreformował życie zak. wc własnym opactwie i w po­bliskich klasztorach żeńskich; pozostawił 51 wykładów (wyd.  Kö 1534; PL 211, 8-294); przeciwnik doktryny Arystotelesa, reprezentował postawę antydialektyczną;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABRAMOWICZ, Abrahamowicz, JAN

  zm. 19 IV 1602, Kalwiński działacz rel.-społ. w Wielkim Księstwie Litewskim, wojewoda miński (od 1593) i smoleński (od 1596). Protegowany przez Mikołaja Radziwiłła Rudego;

  zwalczał —> socynianów, popierał—> dyzunitów (głównie K.W. Ostrogskiego), brał udział w dyskusjach z jezuitami w Wilnie (1585...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABRAHAM ze ZBĄSZYNIA

  ur. pod koniec XIV w., zm. 1442, Pochodził z bogatej szlachty wielkopolskiej; od 1424 generalny sędzia pozn. był związany z ruchem husytów. Wła­dysław Jagiełło często posługiwał się nim jako posłem w waż­nych sprawach państw.; 1431 stał na czele poselstwa do Pragi i prawdopodobnie wtedy zapoznał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABRAHAM WŁADYSŁAW

  ur.  10  X  1860  w  Samborze, ziri.  15  X  1941  we  Lwowie,  Prawnik  kanonista,  historyk  prawa kośc.  i pol.,  historyk Kościoła w Polsce. Po studiach na wydz. prawa i filozofii UJ specjalizował się w kanonistyce w uniw. berlińskim;

  habilitował się na UJ (1886) i otrzymał katedrę prawa kośc. na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /4 415

  praca w formacie txt

Do góry