Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ACADEMIA MARIANA

  Pontificia Academia Mariana Internationalis, akademia papieska. Karol Balic OFM utworzy! 1946 Commissio Marialis Franciscana, która przekształciła się 1950 w A.M. Internationalis. Papież Jan XXIII, motu proprio Mahres in dies z 8 XII 1959 nadał jej tytuł, prawa i przywileje akademii pap., Paweł VI 1964...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /2 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABU MINA

  Miasto św. Menasa, zespół budowli sakr. w odległości 65 km na pd.-zach. od Aleksandrii. Za czasów ces. Konstantyna zbudowano tu kościół na grobie św. Menasa; ces. Arkadiusz rozbudował go w dużą bazylikę o bogatej dekoracji architektonicznej oraz zbudował drugi kościół w pobliżu źródła świętego;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABUNDIUSZ

  Abundancjusz, Św., bp Como w poł. V w. Był prawdopodobnie Grekiem, przybył do Como za czasów pap. Leona Wielkiego ; znany jest z aktów synodalnych i listów Leona Wielkiego, który 450 wysłał go jako legata do Konstantynopola;

  A. skłonił tam bpa Anatola do przyjęcia słynnego pisma dogm. Leona I do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AB UNIVERSALI AD PARTICULARE VALET

  A particular! ad universale non valet consequentia — adagium, reguła wynikania, będąca podstawą sylogizmu; ze zdania ogólnego wynika (koniecznie) szczegółowe o tym samym podmiocie i orzeczniku, lecz nie odwrotnie.

  Pewnym odpowiednikiem tej reguły we współcz. rachunku kwantyfikatorów jest teza: nix fx—>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACADEMIA AMORIS

  Kat. instytucja oświatowo-kate-chetyczna pod patronatem NMP Niepokalanej, mająca na celu rekatolizację Śląska. Założona 1690 we Wrocławiu przez W. Scheffera SJ, przy współudziale członków kapituły katedralnej i rady miejskiej Wrocławia; 1699 otrzymała aprobatę pap.; funkcjonowała do 1708. Protektorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSTYNENCJA

  (od łac. abstinere powstrzymywać, wstrzymywać się), Częściowe lub całkowite powstrzymanie się od używania pokarmów mięsnych (-» post ścisły), napojów alkoholowych (—> trzeźwość, -> abstynencki ruch) albo od pożycia małżeńskiego (-> wstrzemięźliwość).

  A. w teologii mor. oznacza akt lub cnotę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABU'L FARADŻ

  Grzegorz Jan ibn al-Ibri (łac. Bar He-braeus), ur. 1226 w Melitenie (dzisiejsze Malatya we wsch. Turcji), zm. 30 VII 1286 w Maragha (pn.-zach. Iran), bp jakobicki, teolog, filozof, historyk, lekarz i pisarz syryjski. Syn lekarza Aarona, nawróconego żyda;

  w Antiochii, dokąd uszedł 1243 przed najazdem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSTYNENCKI RUCH

  Zorganizowane działanie ludzi zrzeszonych, związanych ideą osobistej rezygnacji z konsumpcji wszelkich napojów alkoholowych na rzecz realizowania tej idei w życiu osobistym oraz upowszechniania jej w społeczeństwie celem zwalczania społ. klęski —> pijaństwa i —> alkoholizmu oraz ich skutków.

  I. POCZĄTKI...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /20 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABULIA

  (gr. a-bulia niezdecydowanie, bezwolność).

  1. W psychologii — chorobliwe osłabienie lub brak woli, przejawiający się w niemożności podjęcia decyzji i realizacji postanowień;

  psychologia eksperymentalna i psychopatologia upatrują genezę a. w tym, że człowiek posiada charakterystyczny dla siebie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSURD

  (łac. absurdus nierozumny, sprzeczny), Powiedzenie, sąd, przypuszczenie samo sobie przeczące lub oczywiście fałszywe, to, co nie zgadza się ze zdrowym rozsądkiem.

  W języku potocznym i nauk. używa się niekiedy przymiotnika absurdalny zamiennie z określeniami : niedorzeczny, bezsensowny, nonsensowny, co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 399

  praca w formacie txt

Do góry