Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ACHIKAR

  Głośny z mądrości kanclerz i skarbnik królów asyr. Sanheryba (704-681 prz. Chr.) i Asarhaddona (681-669). Ze znanego na Bliskim Wschodzie opowiadania o mądrym Achikarze wiemy, że popadł on w niełaskę i został skazany na śmierć, ale uratowawszy się dzięki swej mądrości, doszedł do wielkiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACHILLAS Św.

  zm. 3 lub 13 VI 312, Nauczyciel w aleks. szkole egzegetycznej, 311 bp Aleksandrii. Wyświęcił na kapłana przyszłego herezjarchę Ariusza; wg Atanazego Wielkiego A. był znienawidzony przez melecjan; święto 7 XI.

   

  EuzebHist VII 32, 30; ComMartRom 503; F. Caraffa, BS I 157.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACHELIS THOMAS

  ur. 17 VI 1850 w Gröpelingen k. Bremy, zm. 17 VI 1909 na Capri, Niem. filozof, etnograf i religioznawca, z zawodu nauczyciel gimnazjalny. W 1898 założył w Lipsku czasopismo „Archiv für Religionswissenschaft", które redagował do 1904; był zwolennikiem ścisłej współpracy etnologii z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACHAZ

  (hebr. 'Achaz, forma skrócon a zamiast: Jo'achaz, tzn. Jahwe ujął, domyślnie: za rękę), Król judzki 736-721 prz. Chr. (2 Kri 16, 1-20; 2 Krn 28, 1-27; por. Iz 7), syn Jotama. Wkrótce po objęciu rządów przez A. królestwo judzkie zaatakował Resin, król Syrii, i Pękach, syn Remaliasza, król izraelski.

  Nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /2 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACHEIROPITY

  (gr. acheiropoietosnie uczyniony ręką), Wczesnochrześc. wyobrażenia Chrystusa, Matki Bożej, świętych powstałe wg podań w cudowny sposób, bez udziału ludzi. Przypisywanie powstania a. działaniu sił nadprzyr. ma swe źródło zapewne w typowej dla mistyki Wschodu tendencji prezentowania maksymalnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /2 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACHELIS HANS

  ur. 16 III 1865 w Hastedt k. Bremy, zm. 25 II 1937 w Lipsku, Teolog protest., historyk Kościoła i sztuki starochrześcijańskiej. Historię początków chrześcijaństwa studiował pod kierunkiem A. Harnacka, 1893 habilitował się w Getyndze;

  został 1901 prof, historii staroż. w Królewcu, 1907 w Halle, 1916 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACHARD z CLAIRVAUX SOCist

  zm. ok. 1170, Uczeń i współpracownik św. Bernarda; wychowawca nowicjuszów, architekt i budowniczy kilku opactw cysterskich, m. in. w Himmerod pod Trewirem. Prawdopodobnie był także w Polsce w związku z fundacją cystersów w Jędrzejowie.

   

  E.G. Ledos. DBF I, 285-286; M. Plezia, List bpa Mateusza do św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACCOLUTHUS JAN

  Dr teologii, pastor ewang.-augsb. w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu; wydał Doskonały kancjonał polski (Brzeg 1673) — zawierający również przedruki 647 pieśni z dawniejszych kancjonałów gdańskich, królewieckich i toruńskich; jeden z pierwszych pol. kancjonałów na Śląsku.

   

  Chybiński 1 ; C. R...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACADEMIA ROMANA

  Academia Pomponiana, zał. ok. 1464 przez Pomponiusa Laetusa. Skupiała miłośników starożytności, którzy zgodnie z ideałami humanizmu, dyskutowali na zebraniach zagadnienia związane ze sztuką klasyczną, filozofią, filologią i archeologią;

  przerosty w kulcie starożytności, a w końcu oskarżenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACHARD ze ŚW. WIKTORA

  Bp, zm. 29 III 1171 w Avran-ches. Pochodził z rodziny normaóskiej osiadłej w Anglii, studiował w Bridlington i w Paryżu; tu wstąpił do opactwa Św. Wiktora i 1155 został drugim z kolei opatem, a 1161 abpem Avranches (tu znajduje się jego grób).

  Jako teolog A. występował przeciw nominalistom; bronił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 485

  praca w formacie txt

Do góry