Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Arystydes

  II wiek, apologeta chrześcijański. Jego Apologia, zwrócona do Antonina (a zdaniem Euzebiusza z Cezarei - do Hadriana), zachowała się w tłumaczeniu na język syryjski; istnieją również jej fragmenty armeńskie i greckie. Apologia stara się dowieść, że ludy pogańskie, a nawet Żydzi, których monoteizm...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arianizm

  Doktryna głoszona ok. 320 roku przez Ariusza, kapłana z Aleksandrii, która podporządkowywała Logos Ojcu, jedynie nieśmiertelnemu i w konsekwencji jedynie prawdziwemu Bogu. [Jej wyznawców zwano arianami.]

  Arianizm, chociaż potępiony w 325 roku na soborze nicejskim, który orzekł, że Syn jest...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asklepios

  Po łacinie Aesculapius, Eskulap, syn Apollina i kobiety śmiertelnej, bóg sztuki lekarskiej, ojciec Hygiei, ubóstwionej personifikacji zdrowia; często przedstawiano go z wężem, co przemawiałoby za chtonicznym pochodzeniem tego bóstwa. Najbardziej znanym ośrodkiem jego kultu był Epidauros na Peloponezie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arles

  Miasto w Galii Narbońskiej, od 48 roku p.n.e. kolonii rzymskiej; rozwinęło się zwłaszcza za panowania Augusta. Niezbyt uzasadniona tradycja jako pierwszego biskupa tego miasta wymienia świętego Trofima, którego trudno umieścić w czasie.

  Istnienie biskupstwa zaświadczone jest w roku 254, gdy święty...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asteriusz

  ok. 330-ok. 401 r., biskup Amazji Pontyjskiej. Zachowały się niektóre jemu przypisywane homilie, ale nie zawsze jesteśmy pewni ich autentyczności. Jedna z nich opisuje malowidła, które w kościele Św. Eufemii w Chalkedonie przedstawiały męczeństwo tej świętej.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arnobiusz

  Pisarz chrześcijański piszący po łacinie. Uczył retoryki w Numidii, ale pociągnął go chrystianizm, poprosił więc o przyjęcie do Kościoła. Jego dzieło Adversus nationes (Przeciw poganom), w którym chciał przekonać biskupa rodzinnego miasta o szczerości swego nawrócenia, stanowi cenne źródło...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artemida

  Bogini grecka pochodzenia przedhełleńskiego. Zanim stała się dziewiczą boginią łowów, była to zespolona z ziemią i dzikimi zwierzętami bogini matka, opiekunka narodzin. W ramach synkretyzmu identyfikowano ją z różnymi boginiami, zwłaszcza z rzymską Dianą i wielką boginią z Efezu.

  Kult tej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apostoł

  Od greckiego słowa apostolosoznaczającego „wysłaniec". Wpierwotnym Kościele wyraz ten ma dwa różne znaczenia. Po pierwsze, oznacza członka kolegium Dwunastu; są oni nazwani apostołami tylko dwa razy w Ewangeliach; to znaczenie stało się potoczne. Po drugie, w szerszym ujęciu, termin ten oznacza tych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arysteasza List

  Prawdopodobnie napisany przez urzędnika dworu Ptolemeusza Filadelfosa (285-247 r. p.n.e.), ten żydowski tekst opowiada, jak ów władca wysłał poselstwo do Jerozolimy. Z zachwytem opisuje miasto i świątynię i relacjonuje, jak na prośbę lagidzkiego króla siedemdziesięciu dwóch uczonych żydowskich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apulejusz z Madaury

  125-175 rok, pisarz łaciński urodzony wMadaurze, w Afryce, w zamożnej miejskiej rodzinie. Kształcił się w Kartaginie, gdzie zyskał wielki rozgłos jako retor i pisarz. Był wyznawcą filozofii platońskiej, umysł miał ciekawy i niespokojny; wiele podróżował. Interesowały go wszystkie dziedziny...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 118

  praca w formacie txt

Do góry