Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ADAM z COURLANDON

  ur. w Courlandon (Francja), zm. 1233 lub 1234 w Laon, Teolog, liturgista i egzegeta. W 1194-96 był dziekanem, a 1223-28 kantorem katedry w Laon, gdzie zreformował liturgię; napisał komentarz do Pięcioksięgu, Mt i Dz;

  przypisywane A. Ordinarium Ecclesiae Laudunensis nie jest jego dziełem; rpsy dzieł A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAM, Adami, Adamus REJNOLD, Reinhold

  ur. 1602 w Palatynacie Reńskim, zm. po 1653, Pedagog i teolog kalwiński na Litwie, doradca Janusza Radziwiłła w sprawach rel. i kulturalnych.

  Teologię studiował w Lejdzie od 1622; sprowadzony przez Krzysztofa Radziwiłła, został prof, szkoły kalwińskiej w Słucku i brał udział w redakcji jej ustaw i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAM z BREMY

  zm. po 1081, Kronikarz niemiecki. Pochodził z Frankonii Wsch., od 1066 lub 1067 kanonik, 1069 nauczyciel szkoły katedralnej w Bremie; na żądanie bpa Adalberta napisał 1072-76 Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontifi-cum, obejmujące wraz z późniejszymi scholiami dzieje abpstwa do 1080; kronika A. składa się z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /1 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADALBERTOS PRAESUL GRATUS

  Lesu Christo copu-latus (Chev 34 966), sekwencja ku czci św. Wojciecha. Anonimowy utwór ze środowiska bernardynów krak. z końca XV lub pocz. XVI w.; znany jedynie z druk. mszałów krak. od 1509, z nutami wyłącznie w Graduale tarnowskim;

  kolejne strofy tworzą charakterystyczny dla bernardynów krak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADALHARD, Adalard OSB Św.

  ur. ok. 751, zm. 2 I 826, Opat w Korbei (obecnie Corbie, pn. Francja), wnuk Karola Młota. Kształcił się na dworze król. w Akwizgranie; ok. 771 wstąpił do zak. benedyktynów i przebywał w opactwach Kor-beja i Monte Cassino;

  780 został opatem w Korbei i zaufanym doradcą Karola Wielkiego, 796 z jego ramienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAM

  (hebr. 'Adam), Etymologia bibl. tego słowa, choć niepewna, zdaje się sugerować pewien związek z ziemią (adaman); jeszcze mniej pewna jest jego etymologia z języków su-meryjskiego (adamu mój ojciec), akadyjskiego (udmu narodzenie) czy arab. (adama przylgnąć).

  I. W STARYM TESTAMENCIE — A. oznacza rodzaj...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /13 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAM JEAN SJ

  ur. 28 IX 1605 w Limoges (Francja), zm. 12 V 1684 w Bordeaux, Franc, kaznodzieja i teolog. Do zak. wstąpił 1622; rozwijał szeroką działalność kazn. i pisarską, występując przeciw kalwinistom i jansenistom w Paryżu (1649-58), Sedanie (1659-71) i Bordeaux;

  ważniejsze pisma polem.: Calvin défait par...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAM KARL ks.

  ur. 22 X 1876 w Pursruck (Bawaria), zm. 1 IV 1966 w Tybindze, Teolog i ekumenista. Święcenia kapł. przyjął 1900; 1908 został docentem, 1915 prof, dogmatyki uniw. monachijskiego, 1917 objął katedrę teologii mor. w Strasburgu, a 1919 katedrę teologii dogm. w Tybindze, gdzie wykładał do 1948; był 1919-66...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /4 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADALBERT, Albert, Albrecht, Olbracht, Wojciech

  Formy Albert i Albrecht stanowią fonetyczne przekształcenie imienia A. w językach: franc, i niem.; teksty łac. i zach.--europ. nazywają A. każdego Wojciecha, gdyż św. Wojciech miał drugie imię A., pod którym znany jest w krajach niesłowiańskich.

  W Polsce imię A., częściej w formie Albert, występuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADALBERT, Aldebcrt i KLEMENS

  Heretycy z VIII w. A. pochodził z Galii, K. ze Szkocji; działali na terenie państwa Franków, uzyskali w sposób niekanoniczny święcenia biskupie; A. twierdził, że miewa wizje anielskie; szerzył kult swej osoby i głosił zbyteczność spowiedzi usznej, twierdząc, że i tak zna grzechy penitenta;

  K...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt

Do góry