Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ADELAJDĘ

  Metropolia w pd. Australii. Diecezja eryg. 1842 liczyła 1273 katolików i 1 kapłana oprócz bpa, 1846 były 3 kościoły i 2 księży; 1887 podniesiona do rangi metropolii z czterema diec, wikariatem apost. i prałaturą niezależną; 1913 utraciła diec. Perth, która stała się metropolią; obecnie do A. należą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADELA, Adola, Adula, Św. OSB

  zm. ok. 730 w Pfalzel, Założycielka i opatka klasztoru w Pfalzel pod Trewirem.

  Była prawdopodobnie córką króla Franków Dagoberta II i siostrą św. Irminy; ją to zapewne odwiedził 722 św. Bonifacy; „podniesienie" jej szczątków nastąpiło 1072; do dziś czczona w okolicach Trewiru; święto 24...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AD BESTIAS

  Damnatio (datio) ad bestias, wyrok skazujący na rozszarpanie przez dzikie zwierzęta podczas igrzysk amfiteatralnych. Walki z dzikimi zwierzętami w czasach cesarstwa rzym., zwł. od poł. II w., były dość popularną formą igrzysk;

  odbywały się początkowo w Rzymie, a nast. w innych miastach cesarstwa;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AD CATHOLICI SACERDOTII FASTIGIUM

  Enc. Piusa XI o godności, zadaniach i przymiotach kapłana kat., ogłoszona 20 XII 1935 w AAS 28 (1936) 5-53; tłum. pol. S. Okoniewskiego, Encyklika papieża Piusa XI o kapłaństwie katolickim, Pz 1936. —> Kapłaństwo.

   

  F. Korszyński, Ad catholici sacerdotii fastigium, AK 37 (1936) 271-281.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AD CENAM AGNI PROVIDI

  Wielkanocny hymn niesz-porny, opiewający Baranka Wielkanocnego i jego zwycięstwo nad śmiercią. Przypisywany św. Ambrożemu, został przerobiony za pap. Urbana VIII na Ad regias Agni dapes; w średniowieczu do tekstu hymnu ułożono wiele melodii (najsławniejsze ambrozjańskie i galijskie).

   

  Chev 110. 244;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AD COMPLENDUM

  (od łac. compiere dopełnić, doprowadzić do skutku), Pokomunijna modlitwa dziękczynna w sa-kramentarzach gregoriańskich (-> Hadrianum). Od pap. Grzegorza Wielkiego a.c. była ostatnią, uroczyście przez celebransa śpiewaną formułą, zamykającą zgromadzenie liturg., toteż i obecnie w szerszym znaczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADDIS ABEBA

  Metropolia obrządku aleksandryjsko-etiopskiego. Została eryg. 1961 z wikariatu apost. utworzonego 1937 po podboju Etiopii przez Włochów, podniesionego 1951 do rangi egzarchatu (—»-Etiopia); diecezje podległe: Adigrat, Asmara;

  od 1961 metropolita A.A. objął jurysdykcję nad wi-kariatami apost. obrządku łac:...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADEKWATNY

  (łac. adaeąuatus zrównany, dostosowany, zgodny z czymś, dokładnie czemuś odpowiadający).

  1. W logice — adekwatny podział spełnia stawiany członom podziału warunek, aby suma ich zakresów była identyczna z zakresem pojęcia dzielonego; a. definicja jest zdaniem prawdziwym w tym języku, do którego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAPTACJA

  (łac. adaptatio dostosowanie, przystosowanie czegoś do nowego), Termin określający zjawisko przystosowania używany w biologii, psychologii, naukach społ. i pedagogice.

  I. W BIOLOGII — jest przystosowaniem się organizmów żywych w rozwoju ewolucyjnym do zmieniających się warunków środowiska; instynkt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /6 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAMSKI WALERIAN ks.

  ur. 24 XI 1885 w Zielonej Górze (pow. Szamotuły), zm. 3 V 1965 w Poznaniu, Brat Stanisława, wychowawca młodzieży i działacz społeczny. Po święceniach kapł. (1911) pracował do 1914 w duszpasterstwie w Poznaniu, rozwijając działalność wychowawczą i dydaktyczną w Związku Tow. Młodzieży, którego 1913...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /1 635

  praca w formacie txt

Do góry