Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AD IESU CHRISTI GLORIAM, dicamus, ad memoriam

  Sekwencja wotywna o Upokorzeniu Chrystusa (Humiliatio Domini). Anonimowy utwór śląski, sprzed 1487, znaleziony w niektórych rękopisach i w drukowanych mszałach wrocławskich oraz krakowskich z 1532; włączony do odprawianych o zdrowie mszy wotywnych o upokorzeniu Pana lub o pięciu ranach;

  jest to...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADIMANTUS, Adeimantos

  Jeden z 12 uczniów—> Mánesa, czynny na przełomie III i IV w. w Afryce polemista i apostoł manicheizmu. W rozprawie Contra Moysen, zachowanej w urywkach cytowanych przez św. Augustyna, przeczył autentyczności ST i przeciwstawiał go NT; przeciw tej nauce wystąpił św. Augustyn w Contra Adimantum Manichei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADESTE FIDELES

  Łac. hymn na okres Bożego Naro dzenia; nie używany w Mszale ani w Brewiarzu rzymskim Powstał w XVIII w. w środowisku franc; jego autorem by prawdopodobnie John Francis Wade (1711-86), nauczyciel ła ciny i śpiewu kośc. w Douai.

  Treścią hymnu jest wiara w Słowo które stało się Ciałem, i wezwanie do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADESTO CHRISTE CORDIBUS, celsa redemptis caritas

  Nowy hymn w LH 1971 w dziennym oficjum czytań na piątk (1. i 3. serii) tygodni zwykłych. Zawiera prośbę, by Chrystus zamieszkał przez wiarę w sercach odkupionych, pobudził ich do żalu i odpuścił im złe czyny, a przez znak krzyża strzegł wszystkich jak dzieci (LH III 638, 884).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADESTO RERUM CONDITOR, paternae lucis gloria

  Nowy hymn w LH 1971 w dziennym oficjum czytań na piątki (2. i 4. seria) tygodni zwykłych. Zawiera prośbę do Syna Bożego, aby napełnił Duchem Świętym serca wiernych, którzy utracili łaskę, i tak zabezpieczył ich przed zasadzkami szatana, by spełniając codzienne zadania w świecie, umieli żyć wg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AD FESTA PRETIOSI Martyris Christi Adalberti

  Oficjum rymowane ku czci św. Wojciecha. Nie zostało dotąd opublikowane, późniejsze od -> Benedic Regem cunctorum, gdyż włącza jego antyfonę tytułową; znane z licznych kodeksów krak. od ok. 1320 po ostatnie brewiarze druk. w XVI w. (także brewiarz płocki);

  przypuszczalnie powstało w Krakowie w związku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADEST DIES CELEBRIS, quo nobis mater Ecclesia

  Oficjum rymowane ku czci św. Jacka Odrowąża. Powstało u dominikanów krakowskich; przypisywane Dominikowi z Castelnedulo OP (wyd. u J. Halicza, Kr 1540), włączone do krak. mszału druk. 1545 u M. Scharfenbergera;

  niemal w całości znajduje się jeszcze w Officia propria Patronorum Poloniae wyd. 1925 i 1938...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADELT MARCIN

  ur. 9 I 1685 w Śmiglu (Wielkopolska)' zm. 29 X 1772 tamże, Pastor. Od 1711 był rektorem szkoły luterańskiej w Śmiglu, 1719 drugim pastorem miejskim, 1731 głównym pastorem i inspektorem szkół luterańskich;

  napisał m.in. Historia de arianismo o lim Smiglam infestante, Gd 1741 (70-79 autobiografia A.)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADEST DIES DIGNA LAUDE, Polonia tota plaude

  Sekwencja ku czci św. Wojciecha. Anonimowy utwór, odkryty 1964 przez H. Kowalewicza jedynie w Graduale kolegiaty w Łasku z 1520, powstały wyłącznie dla niej zapewne pod wpływem fundatora, abpa Jana Łaskiego; tylko raz jest mowa o Polsce;

  daje też wyraz przekonaniu, że św. Wojciech chrzcił Węgrów i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADEMAR z CHABANNES OSB

  ur. ok. 988, zm. 1034 w Jerozolimie, Kronikarz francuski. Napisał Commemorano ab-batum Lemovicensium (Limoges), Chronicon Aquitaniciim oraz Epistola de apostolatu S. Martialis, w którym dowodzi, że św. Marcjalis, patron opactwa w Limoges, był jednym z 72 uczniów Chrystusa;

  sprawą tą zajmowały się synody w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt

Do góry