Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ADLER GUIDO

  ur. 1 XI 1855 na Morawach, zm. 15 II 1941 w Wiedniu, Austr. muzykolog. Był uczniem A. Brucknera; 1880 uzyskał doktorat, a 1882 habilitację na uniw. wiedeńskim; 1885 założył z F. Chrysandrem i F. Spittą „Vierteljahrschrift für Musikwissenschaft"; od 1885 był prof, muzykologii na uniw. w Pradze, a 1898-1927...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADITI

  (sanskr. niezwiązanie), Bogini staroind., uosobienie pojęcia wolności od więzów winy i grzechu. W mitologii wcze-snowedyjskiej A. jest matką 6 bóstw etycznych—> Aditjów; w późniejszym okresie uważano ją za matkę wszystkich bogów.

   

  A. MacDonell, Vedic Mythology, Str 1897, 120-123; H. Oldenberg, Die...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADHWARJU

  (sanskr. od adhwara ogół manualnych czynności liturg. tworzących obrzęd ofiary), Jeden z kapłanów ind. (pierwotnie 7, później 4) odprawiających uroczyste ceremonie ofiarne; główny kapłan wykonujący właściwe czynności ofiar-nicze.

  Do obowiązków a. należało m. in. przygotowywanie wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADITJOWIE

  W kosmogonii ind. bóstwa rządzące światem, synowie Aditi. Początkowo czczono siedmiu A., wśród których Waruna, jako najwyższy, był wyobrażeniem Księżyca, Mitra — Słońca, pozostałych pięciu zaś wyobrażało planety; w okresie późniejszym przyjęto liczbę dwunastu A., odpowiadającą liczbie 12...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADIABENE

  Gr. nazwa królestwa syr. w górnej Mezopotamii, zw. w języku rodzimym (aram.) Chadjab, położonego na lewym brzegu Tygrysu, między jego dopływami Zabem Wielkim i Małym. W I w. zamieszkiwała je ludność w większości aram., rządzona przez miejscowych władców, zależnych od Persów, a nast. od Partów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADLER ALFRED

  ur. 7 II 1870 w Wiedniu, zm. 28 V 1937 w Aberdeen (Szkocja), Austr. psycholog i psychiatra. Studiował medycynę w Wiedniu, gdzie 1896 uzyskał doktorat; 1902-11 był współpracownikiem S. Freuda, od 1912 wykładowcą w Instytucie Pedagog, w Wiedniu; 1914 założył i redagował czasopismo „Internationale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /3 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADIAFORA

  (gr. ta adìafora rzsczx obojętne, ani dobre, ani zle), Termin używany w etyce i teologii mor. na określenie spraw i czynów mor. obojętnych (—> akt ludzki IV).

  Twórcami teorii a. są stoicy, którzy rozróżniali czyny dobre, złe oraz obojętne (Diogenes, Laertios VII 101), dzieląc je z kolei na godne wyboru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /2 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADLER FELIX

  ur. 13 VIII 1851 w Alzey (Niemcy), zm. 24 IV 1933 w Nowym Jorku, Pedagog amer., syn rabina, emigranta z Niemiec (1857). Kształcił się w Berlinie i Heidelbergu; 1874 został prof, literatur hebr. i orientalnych na Cornell University w Nowym Jorku; 1902 prof, etyki polit, i społ. w Columbia University, 1908-09...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADIAFORYCI

  Grupa teologów protest, przyjmujących istnienie drugorzędnych artykułów wiary w religii. Przyczynę sporu o adiaforę upatruje się w interim lipskim, o którym zadecydowały wydarzenia wcześniejsze.

  Cesarz Karol V po pokonaniu protestantów zmusił sejm w Augsburgu do uchwalenia 1548 tymczasowego postępowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADLER FILIP SOCist

  ur. w Chojnicach na Pomorzu, zm. 2 IX 1630 w Oliwie, Przeor, kronikarz i reformator cystersów oliwskich. Do klasztoru w Oliwie wstąpił 1580; pod wpływem swego wychowawcy N.H. Menarda stał się zdecydowanym zwolennikiem przywrócenia pierwotnej dyscypliny zak.;

  gdy 1584 zmarł opat K. Geschkau, a za jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /2 195

  praca w formacie txt

Do góry