Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  „ADORACJA PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU"

  Miesięcznik teol. (wyd. we Lwowie 1902-14) poświęcony popularyzacji i pogłębieniu kultu eucharyst. wśród duchownych, organ krajowego oddziału Stowarzyszenia Kapłanów Adoracji Przenajświętszego Sakramentu, zał. 1887 przez ks. P.J. Eymarda.

  Zamieszczał urzędowe wypowiedzi Stolicy Apost., listy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADONIS

  (sem. "adon" pan), Zhellenizowane imię fenie, bóstwa wegetacyjnego, przedstawianego w postaci pięknego młodzieńca, symbol zamierającej i odradzającej się przyrody. Kolebką jego kultu było Byblos ; identyczny z mezopotamskim Tamuzem (por. Ez 8, 14), z egip. Ozyrysem, małoazjatyc-kim Attisem.

  W mitologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /2 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMINISTRATOR

  Zarządca (z zasady tymczasowy) diecezji z ustanowienia pap. lub innych organów kośc. oraz parafii z ustanowienia ordynariusza.

  I. ADMINISTRATOR DIECEZJI — duchowny, któremu zlecono czasowy zarząd diec. z racji zawakowania stolicy biskupiej lub pewnych przeszkód, dla których bp nie może wykonywać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /4 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AD NUTUM

  (łac. na skinienie), Termin techn. oznaczający w prawie kan. całkowitą swobodę w odwoływaniu przez przełożonego podlegających mu osób z urzędu kościelnego.

  Występuje w KPK w zastosowaniu do urzędu wik. generalnego (kan. 366 § 2), dziekana (kan. 446 § 2), prob, zakonnego (kan. 454 § 5), wik...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADOLF Św. SOCist

  ur. ok. 1185, zm. 30 VI 1224, Syn hrabiego z Tecklenburg (Westfalia), kanonik w Kolonii, cysters w Altenkamp, bp Osnabrück od 1216. Znany z dobroczynności i działalności reformatorskiej; święto 14 II.

   

  ASanc Febr II 571-572; B. Beckschäfer, Der heilige A., Bischof von Osnabrück, Ob 1924.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AD METALLA, in metalla [damnatus]

  Kara przymusowej pracy w kopalniach lub kamieniołomach, najcięższa po karze śmierci, wprowadzona 23 w Rzymie przez ces. Tyberiusza (14-37).

  Podlegali jej zasadniczo plebejusze i niewolnicy; stosowana była często wobec chrześcijan w okresie prześladowań, głównie na Sardynii i Cyprze oraz w Palestynie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMTNICULATOR, nomenculator

  Jeden z najwyższych adm. urzędników wczesnośredniow. dworu pap. ; podlegały mu sprawy opieki nad ubogimi, wdowami, więźniami, sierotami, pielgrzymami i uciskanymi (stąd a. zwano też advocatus paupe-rum).

  Przyjmował od nich prośby i przedkładał je w kancelarii pap. lub wręczał bezpośrednio...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMINISTRACJA

  (łac. administratio zarząd, zarządzanie), Ogół czynności zarządzania lub organy zajmujące się zarządzaniem (np. wykonawczy aparat państwa z prezydentem na czele w USA);

  w znaczeniu kośc. zarządzanie-> beneficjum, dobrami kośc. (-> majątek kościelny), dobrami biskupimi (—>-majątek biskupi), dobrami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMINISTRACJA APOSTOLSKA

  Kośc. jednostka organizacyjna podobna do bpstwa, na czele której stoi administrator apost. z władzą zwyczajną zastępczą; także część obszaru diec. terytorialnie odgraniczona od bpstwa, ale nie odłączona formalnie (np. niektóre diec. po II wojnie świat, na skutek zmiany granic państw.).

  Forma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AD MAIOREM DEI GLORIAM

  Skrót AMDG, pełny skrót o(mnia)AMDG, łac. dewiza: wszystko na większą chwałę Bożą; od chwili powstania zak. jezuitów ich naczelne hasło.

  W dosłownym lub zbliżonym brzmieniu występuje ponad 300 razy w konstytucjach i listach Ignacego Loyoli; oddaje ducha Ćwiczeń duchownych, przepojonych ideą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt

Do góry