Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ADOPCJA

  (łac. adoptio, gr. hyiothesia usynowienie), W aspekcie prawnym przysposobienie, przyjęcie cudzego dziecka za swoje; w teologii podstawa dwuwymiarowej egzystencji człowieka, usynowienie człowieka przez Boga w odróżnieniu od wynikającego z natury—> synostwa Bożego Jezusa Chrystusa. A. jako akt prawny znana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADOLF z DENDERWINDEKE OFMCap

  Właśc. Audo-rnarus Kestens, ur. 1 V 1863 w Denderwindeke (pn. Belgia), zm. 7 XII 1925 w Herentals (Belgia), pisarz ascet., kaznodzieja.

  W 1882 wstąpił do zak., 1888 otrzymał święcenia kapł.; w zak. pełnił kolejno funkcje gwardiana, definitora, kustosza gen. i mistrza nowicjatu; autor dzieł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADOPCJANIZM

  Teorie głoszące, że Chrystus istniejący w naturze ludzkiej jest synem Bożym adoptowanym, czyli przybranym, przeczące jego zrodzeniu przez Boga Ojca w sposób naturalny. Zwolennicy a. uważają Jezusa z Nazaretu za człowieka podobnego prorokom ST, napełnionego Duchem Świętym, albo na wzór gr. -> apoteozy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /5 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADOLF z ESSEN OCart(h)

  ur. ok. 1350 w Westfalii, zm. 4 VI 1439 w Trewirze, Pisarz ascet., działacz zakonny. Studia filoz., teol. i kan. odbył w Kolonii; do zak. wstąpił 1398 w Trewirze, gdzie 1409-15 był przeorem; 1415 założył klasztor kartuzjański w Marienfluss (diec. Metz);

  1421 wrócił do Tre-wiru, by po dwukrotnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADORACJA

  (łac. adoratio oddawanie czci, uwielbienie), Słowa, gesty lub inne znaki uważane za wyraz czci i szacunku, wypływające z uznania czyjejś wyższości i całkowitej od niego zależności; w znaczeniu świeckim akt czci oddawany dostojnikom i władcom; w znaczeniu rel. akt czci oddawany bóstwu, osobom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /21 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADON, Ado Św. OSB

  ur. ok. 800 w Gâtinais (Francja), zm. 16 XII 875 w Vienne, Abp Vienne, historyk. Jako benedyktyn w Ferneres był uczniem opata Lupusa, potem nauczycielem w Prüm (Lotaryngia), duszpasterzem w Lyonie, a od 860 abpem Vienne; rozwijał działalność reformatorską, głównie przez synody; bronił nierozerwalności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADORACJA KRZYŻA

  Obrzęd wchodzący w skład liturgii wielkopiątkowej, obejmujący uroczyste wniesienie, odsłonięcie i uczczenie krzyża (Mszał rzymski, P 1968, 214-220).

  A.k. wywodzi się z Jerozolimy, gdzie od IV w., wg —> Eterii, (CSEL 39, 88) w kościele Grobu Pańskiego pielgrzymi uroczyście czcili w Wielki Piątek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /4 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADONAI

  (hebr. Pan mój), Tytuł i imię Boga w Piśmie Św., używane przez Fenicjan i Hebrajczyków. Jest to 1. mn. rzeczownika 'adon pan, z sufiksem zaimkowym w 1. os. 1. poj. Pochodzenie wyrazu 'adon jest niepewne (może od hebr. 'ado (dun) panować albo asyr. dananu być tęgim, potężnym); niektórzy lingwiści...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /1 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

  Przebywanie przed Najśw. Sakramentem wyrażające boską cześć dla Chrystusa obecnego pod postaciami eucharyst. połączone z pragnieniem naśladowania go w ofiarowaniu siebie Ojcu i zjednoczenia się z nim w komunii i dzięki temu włączanie się w nieustanną cześć oddawaną Bogu w niebie przez Chrystusa w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /15 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADONIASZ

  (hebr. 'Adonialub 'Adonijahu Jahwe jest moim Panem), Imię trzech osób biblijnych.

  1° A., syn-> Dawida i Chaggity, ur. w Hebronie (2 Sm 3,4; 1 Krn 3, 2); jako najstarszy z żyjących synów Dawida był pewny następstwa po ojcu (1 Kri 1,5), tym bardziej że oczekiwał poparcia dość licznego stronnictwa (1 Kri 1...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /1 326

  praca w formacie txt

Do góry