Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Augustyn (święty)

  354—430 rok, największy z Ojców Kościoła łacińskiego, jedna z najważniejszych postaci w historii chrześcijaństwa. Należał do najgorliwszych obrońców ortodoksji, zwłaszcza w walce z manicheizmem, którym przez pewien czas był urzeczony, z donatyzmem i z pelagianizmem.

  Wywarł decydujący wpływ na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Astrologia

  Starożytna wiara w decydujący wpływ gwiazd na losy ludów i jednostek; zrodziła się prawdopodobnie w Mezopotamii. Uważano, że znając prawa rządzące biegiem gwiazd można przepowiedzieć przyszłość. Astrologia, zwana czasem wiedzą chaldejską, cieszyła się wielkim powodzeniem w świecie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bar Kochba

  „Syn gwiazdy", przydomek o znaczeniu mesjańskim, nadany Szymonowi bar Kozeba, inicjatorowi powstania Żydów (132-135 r.) przeciwko Rzymowi; podawał się on za Mesjasza i został uznany przez najznakomitszego z ówczesnych uczonych żydowskich, rabbiego Akibę.

  Zachowały się wybijane przez niego monety z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aurelian

  Cesarz rzymski w latach 270-275 rodem z Illirii. Jego matka była kapłanką Słońca. Może jej wpływ tłumaczy częściowo podjętą przez niego próbę wprowadzenia kultu Słońca (Soi invictus) jako religii państwowej; Słońce, jako Dominus imperii romani, jednoczyło w sobie różne bóstwa, przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atanazy

  295-373 rok, Ojciec Kościoła greckiego, niezłomny obrońca ortodoksji nicejskiej. Urodzony w Aleksandrii, wprowadzony w życie monastyczne przez świętego Antoniego, jako zwykły diakon brał udział w soborze nicejskim, gdzie odznaczył się surowością argumentacji w zwalczaniu arian.

  W roku 328...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barnaby

  [Pseudo] List, napisany po grecku, zaliczony do pism ojców apostolskich i mylnie przypisywany przez Klemensa Aleksandryjskiego Barnabie, towarzyszowi wypraw misyjnych Pawła.

  Trudno ustalić jego datę: może pochodzi z ok. 135 roku albo z czasów znacznie wcześniejszych (70-100 r.), zależnie od tego, czy we...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autun

  Starożytne Augustodunum, rzymskie miasto w Galii założone za panowania Augusta w pobliżu Bibrakte, stolicy Eduów, którą miało zaćmić. Augustodunum, wyposażone w liczne i piękne budowle, szybko stało się bardzo ważnym ośrodkiem życia umysłowego, gdzie nobile galijscy przywozili swoje dzieci, aby...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atenagoras z Aten

  II wiek, apologeta chrześcijański, jego pismo w obronie chrześcijan, pisane prawdopodobnie w 177 roku, skierowane było do Marka Aureliusza i jego syna Kommodusa. Odpiera tam oskarżenia o ateizm i niemoralność, jakie zarzucano chrześcijanom, i stara się jasno przedstawić naukę o Trójcy. Ale...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arystobul II

  Król żydowski (67-63 r. p.n.e.) z dynastii hasmonejskiej, syn Aleksandra Janneusza; popadł w konflikt ze starszym bratem Hyrkanem II. Spór ten stał się pretekstem interwencji rzymskiej w Palestynie. Pompejusz poparł Hyrkana i po zdobyciu Jerozolimy w roku 63 przyznał mu godność arcykapłańską...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archelaus

  Jeden z synów Heroda Wielkiego. Na mocy testamentu ojca, za zgodą Augusta, otrzymał zarząd Judei właściwej, Samarii i Idumei z tytułem tetrarchy (4 r. p.n.e.). Józef Flawiusz przedstawia go jako brutalnego despotę. Rządził nieudolnie i skargi wnoszone na niego do Augusta sprawiły, że cesarz pozbawił...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt

Do góry