Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ADRIANIŚCI

  Niderlandzki odłam protest., powstały w XVI w. Nazwa pochodzi od Adriana Hamsted (1524-81), który za panowania Elżbiety I pełnił przez pewien czas obowiązki ministra hol. grupy kalwinistów w Londynie;

  ekskomunikowany 1561 przez anglik, bpa Londynu E. Grindala za negowanie cudownego poczęcia Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADVOCATUS DIABOLI

  (łac. adwokat diabła), Żartobliwe określenie -> promotora wiary w procesie beatyfikacyjnym lub kanonizacyjnym, którego zadaniem jest przedstawić ewentualne ujemne świadectwa o kandydacie na błogosławionego lub świętego i czuwać nad prawdziwością stwierdzeń -> advocati Dei;

  przenośnie obrońca sprawy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADRIANOPOL

  Hadrianopolis in Haemimonto, tur. Edirne, miasto w Turcji eur., zbudowane przez cesarza rzym. Hadriana (117-138). Położone w pobliżu Konstantynopola, dzieliło z nim losy polit, i rel.; przed wojnami bałk. (1912-13) było w A. ok. 2/3 (ok. 65 000) chrześcijan (głównie prawosł. Greków i Bułgarów); po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADRICHEM, Adrichomius CHRISTIAAN van, pseud. Christianus Cruys

  ur. 14 II 1533 w Delf (Holandia), zm. 20 VI 1585 w Kolonii, Znawca geografii Palestyny. Głównym dziełem A. jest Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum historiarum cum tabulis geographicis: cz. 2, Jerusalem sicut Christi tempore floruit, Kö 1584;

  cz. 1, zawierająca geografię Palestyny, i 3, podająca kronikę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADRIAN

  ur. 2 X 1627 w Moskwie, zm. 15 X 1700 tamże, Prawosł. patriarcha. W 1678 mianowany archimandrytą w Czu-dowie; od 21 III 1686 metropolita w Kazaniu, a od 24 VIII 1690 patriarcha moskiewski i Wszechrusi;

  przeciwnik reform kośc. Piotra Wielkiego i prądów filokatolickich; w walce z nimi oraz z raskołem stosował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADORO TE DEVOTE

  Hymn ku czci Chrystusa eucharyst. ; wybitny utwór średniow. poezji łacińskiej.

  Autorstwo przypisywane Tomaszowi z Akwinu nie jest pewne, gdyż najstarsze rpsy z ok. 1323 (np. rps z Klosterneuburg) zawierające hymn nie wymieniają autora; hymn, złożony z 7 zwrotek, rozpowszechnił się szczególnie od czasu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADRIA

  Bpstwo we Włoszech, pierwotnie w metropolii Rawenna, od 1818 w metropolii Wenecja. Pierwsze wzmianki o bpie A. z VII w.; od 920 bpi rezydują w Rovigo;

  zajmuje 1192 km2 i liczy 206 142 mieszk., w tym 205 968 katolików, 101 parafii, 152 ośrodków duszpast., 232 księży diec., 5 domów zak. męskich, 46 zakonników...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AD PERENNIS VITAE FONTEM

  Hymn złożony z 20 trójwierszowych zwrotek, którego autorstwo przypisuje się Piotrowi Damiani lub mnichowi Alberykowi z Monte Cassino (zm. 1105);

  w późnym średniowieczu dokomponowano do hymnu dalszych 35 zwrotek o tematyce eschatol. mających wywołać grozę; nie zachował się w liturgii rzymskiej.

   

  J...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AD PRECES NOSTRAS DEITATIS AURES

  Hymn w dziennym oficjum czytań na wtorki (2. i 4. serii) tygodni zwykłych od 1971. Znany w nielicznych brewiarzach z końca XVI w. jako hymn nieszporny niedziel wielkiego postu;

  zawiera prośbę do Boga Ojca, który jedynie jest miłosierny, aby wejrzał z dobrocią na swe sługi, rozpalił ich lampy oliwne, a z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADRAA (Deraa w Syrii)

  Bpstwo IV-VI w. w metropolii Bostra i patriarchacie Antiochia (Antakya w Turcji) w rzym. prowincji Arabia. W VIII-IX w. bpstwo tytularne; w 2. poł. XVIII w. tytuły bpów A. nosili I. Kozierowski, sufragan gnieźn.,i M. Pałucki, sufr. kijowski.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /252

  praca w formacie txt

Do góry