Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ADWENT

  (łac. adventus przyjście), W liturgii rzym. okres roku liturg. poprzedzający —> Boże Narodzenie; u Rzymian pierwsze oficjalne odwiedziny dygnitarza po objęciu władzy (np. kronikarz rzym. Filokales dzień intronizacji Konstantyna Wielkiego nazwał adventus divi); w religiach pogańskich doroczne przyjście...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /9 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADWENTYŚCI

  (od łac. adventus przyjście), Nazwa kilku wspólnot wyznaniowych głoszących bliskie przyjście Chrystusa, genetycznie powiązanych z tzw. ruchem drugiego adwentu; idee te głosił uprzednio M. Lacunza y Dias w La venida del Mesías en gloria y magestad (Cadiz 1812), a upowszechnili je E. Irving i H. Drummond w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /11 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADWOKACI KURII RZYMSKIEJ

  Wywodzą się z siedmiu obrońców ubogich i uciśnionych (PL 77 col. 917-918, Epistolarum liber VIII, ep. 14), ustanowionych prawdopodobnie już przez pap. Innocentego I (402-417), którzy jednocześnie służyli pomocą prawną kancelarii papieskiej.

  Z chwilą utworzenia w niej konsystorza przyjęli nazwę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /3 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADWOKACI św. PIOTRA

  Przydomek nadawany obrońcom —>- Państwa Kościelnego. Pierwszym a.św.P. był Karol Wielki obdarowany tym tytułem przez ludność Rzymu (Guido opat z Clairvaux, De vita Caroli Magni wydał S. Balusius, Miscellan. II); ten sam tytuł pap. Benedykt VIII (1012-24) nadał cesarzowi rzym.-niem. Henrykowi II (Kronika...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADWAJTA

  (sanskr. admita niedwoistość, niedualizm), Najbardziej wpływowy kierunek —> wedanty, ind. systemu filoz., zwany również adwajtawedanta, głoszący absolutny monizm spirytualistyczny. Zasady tego kierunku sformułował Guda-pada (pocz. VIII w.), a rozwinął —> Siankara (VIII/IX w.), uchodząc z tego tytułu za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADUARD

  Starofryzyjskie Adawerth, miasteczko w prow. Groningen (Holandia), niegdyś siedziba klasztoru cystersów zał. 1192, zbudowanego na wzór -> Clairvaux; do reformacji A. było ośrodkiem kultury rel. w Niderlandach. Kościół i klasztor uległy zniszczeniu 1580 w czasie walk religijnych.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADUARTE DIEGO FRANCISCO OP, bp

  ur. ok. 1570 w Saragossie (Hiszpania), zm. 1636 w Nuova Segovia (Filipiny), Misjonarz i historyk. Jako bp Nuova Segovia (od 1635) bronił praw tubylców, potępiając nadużycia władz hiszp.;

  napisał m. in. historię misji domin, na Dalekim Wsch. Historia de la Provincia del SS. Rosario de la Orden de los Frailes...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADVOCATIA ECCLESIAE

  Obowiązek i uprawnienia w zakresie udzielania Kościołowi ochrony oraz reprezentowania jego interesów przed instancjami świeckimi, często uciążliwe dla Kościoła. W zach.rzym. cesarstwie chrzęść, istnieli defensores ecclesiae, reprezentujący interesy kośc. przed trybunałami państwowymi.

  W państwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /4 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADRIAN JOSEF ks.

  ur. 16 III 1871 w Hovestadt (Westfalia), zm. 31 V 1950 w Erfurcie, Teoretyk nauczania religii, pedagog, teolog, pisarz. Po święceniach kapł. 1896 w Paderborn pracował jako duszpasterz młodzieży i nauczyciel w Warburgu, Foerde i Erfurcie; od 1902 wykładał w seminarium w Paderborn filozofię i teologię i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /1 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADVOCATUS DEI

  Przydomek adwokata konsystorial-nego (adwokaci Kurii rzym.), który popiera sprawę -> beatyfikacji i - kanonizacji - sługi Bożego; nie jest terminem techn. i nie spotyka się go w źródłach prawniczych.

  A.D. występował podczas konsystorza pap. poświęconego beatyfikacji lub kanonizacji, na którym wygłaszał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /1 840

  praca w formacie txt

Do góry