Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AFFAITA, Affati IZYDOR

  Architekt. Pochodził z Valsoldy (Włochy pn.); 1655 przybył do Polski z bratem Antonim, także architektem, i osiadł w Krakowie, otrzymawszy od króla Jana Kazimierza polecenie ufortyfikowania Krakowa. Brał udział w wojnie szwedz. i odznaczył się w bitwie pod Cudno-wem 1660; 1673 otrzymał indygenat, a 1678...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AETERNE SOL, Qui LU MINE

  Nowy hymn nieszporny, od 1971 w oficjum brewiarzowym na święta doktorów Kościoła; wysławia Chrystusa jako światłość umysłów, która przez Ducha Świętego zajaśniała w słowach przekazywanych przez jego sługi; prosi o osiągnięcie prawdy dzięki światłu ich nauki.

   

  (LH I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFFECTIO PAPALIS

  (łac. zamiar, wola pap.), Akt władzy pap. będący rodzajem zastrzeżenia. Wynika ona nie tyle z najwyższej władzy jurysdykcyjnej papieża (kan. 218), ile raczej ze szczególnego tytułu, na podstawie którego może on osobiście przedsiębrać pewne czynności prawne lub kultowe; w przypadku a.p. wyklucza się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /2 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AETERNI PATRIS UNIGÉNITOS

  Enc. Leona XIII, traktująca o wartości i aktualności filozofii chrześcijańskiej w świecie współcz., ogłoszona 4 VIII 1879 (Acta Leonis Papae, R 1882, I 225-284).

  Papież, po ukazaniu przyczyn upadku myśli scholastycznej i odstąpienia od filozofii Tomasza z Akwinu, podkreślił jej użyteczność i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AETERNA LUX, DIVINITAS

  Hymn w dziennym oficjum czytań na poniedziałki (1. i 3. serii) tygodni zwykłych od 1971.

  W obecnej redakcji (6-strofowej, dawniejsza 9-strofo-wa) zawiera wyznanie jedności w Trójcy Świętej, nazywając Ducha Świętego węzłem miłości łączącym Ojca i Syna, nast. prośbę o wiarę, nadzieję, miłość i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AETERNA CHRISTI MUÑERA, et martyrům victorias

  Hymn w laudesach na święta męczenników od 1971. Utwór 8-zwrotkowy, przypisywany św. Ambrożemu (PL 40, 172), w BR 1641 rozdzielony na 2 hymny: Aeterna Christi muñera Apo-stolorum glorlam, na matutinum w święta Apostołów (4 strofy), oraz Christo profusum sanguinem et Martyrům victorias, na matutinum w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /1 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AETERNA IMAGO ALTISSIMI

  Hymn w laudesach na uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w LH 1971. Nieco skrócony utwór Victorio Genovesiego (zm. 1967), w BR od 1925 stosowany w jutrzni.

  Hymn jest oddaniem czci Chrystusowi jako królowi, zawiera uzasadnienia tego tytułu w wyrażeniach: światłość ze światłości, centrum i głowa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AERIANIE

  Nieliczna sekta z IV i V w. w Armenii Mniejszej, utworzona przez Aeriusza z Pontu (ok. 300-375).

  Aeriusz do 360 należał do koła „ascetów" semiariańskiego bpa Sebasty, Eustachego, nast. utworzył własną gminę; doktryna a. wiązała się z rozpowszechnioną wiarą w odnowę człowieka i życia ziemskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AERTNIJS, Artneys, Aertnys, JOSEF, CSSR

  ur. 15 I 1828 w Eindhoven, zm. 30 VI 1915 w Wittem, Hol. teolog moralista i liturgista. W 1845 wstąpił do redemptorystów, 1854 przyjął święcenia kapł.; od 1860 był wykładowcą teologii mor. i liturgiki w seminarium redemptorystów w Wittem, od 1879 współredaktorem tygodnika kośc. „Nederlandsche Katholieke...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AEDICULA

  (łac. domek), Edykuł, edykuła, w sztuce staroż. kapliczka zwieńczona frontonem opartym na antach, pilastrach lub kolumnach; wnęka wewn. ściany budynku ujęta w kolumny; w średniowieczu model budowli lub określenia dekoracyjnego motywu w malarstwie i rzeźbie, przedstawiającego antyczną ae. ;

  w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /761

  praca w formacie txt

Do góry