Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AFRYKA

  Trzeci pod względem wielkości kontynent Ziemi (30,3 min km2), położony na półkuli wsch. po obu stronach równika.

   

  I. Religie pozachrześcijańskie — A. Religie rodzime: 1. Religie ludów pierwotnych, 2. Religie ludów pasterskich, 3. Religie ludów rolniczych obszarów stepowych, 4. Religie ludów rolniczych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /64 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFTARTODOKECI

  (gr. afthartos nieskażony, dokein wydawać się), Julianici, gajanici, sekta monofizycka. Utworzona została w Egipcie w 1. poł. VI w. przez bpa Juliana z Halikar-nasu, a jednym z wpływowych przywódców sekty był bp Gajan (stąd nazwy oboczne); miała także licznych zwolenników w Azji Mn. i w Indiach.

  A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFRAAT, Afraates

  (forma gr., syr. Afrahat), Św., opat i prawdopodobnie bp, ur. ok. 270, zm. wkrótce po 345 w Syrii, najstarszy syr. ojciec Kościoła, zw. mędrcem perskim; Genna-diusz pomylił go z Jakubem z Nisibis (De viris ill. 1).

  Zachowały się 23 rozprawy A. w języku syr., zw. tahvajthe, rozpoczynające się od kolejnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /2 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFRE, Afri MIKOŁAJ bp.

  zm. 27 IX 1323 w Awinionie. Przed 1312 był przełożonym dominikanów w Krakowie, od 1312 prowincjałem; wg J. Długosza został zwolniony z prowin-cjalstwa 1318 na kapitule gen. w Lyonie; był nast. spowiednikiem pap. Jana XXII, który mianował go bpem chełmińskim 18 X 1319;

  do diec przybył pod koniec 1320; o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFRICANUS SEXTUS JULIUS

  zm. po 240, Egzegeta i historyk; pochodził z Jerozolimy. A. przed 221 słuchał Hera-klasa w —> aleksandryjskiej szkole, przyjaźnił się z Orygenesem, królem Abgarem IX z Edessy i cesarzem rzym. Aleksandrem Sewerem;

  napisał Chronografiai, pierwszą powsz. kronikę chrzęść do 221 podzieloną wg „7 tygodni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFIRMACJA ŻYCIA

  Pozytywny, optymistyczny stosunek człowieka do własnego życia. W psychologii rozróżnia się:

  1° naiwną a.ż. dziecka, która płynie z pierwotnej radości życia, bezrefleksyjnego do niego stosunku, zdolności bawienia się, dziecięcego optymizmu;

  2° dojrzała a.ż. ludzi dorosłych, którą można...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFOGADOS da INGÀZEIRA

  Bpstwo w Brazylii w stanie Pernambuco w metropolii Olinda e Recife. Zostało eryg. 2 VII 1956; zajmuje 11 541 km2 i liczy 280 000 mieszk., w tym 277 000 katolików, 12 parafii, 59 ośrodków duszpast., 14 księży diec. i 4 zak., 47 Sióstr (AnPont 1970).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFORYZM

  (gr. aforizo ograniczam, oddzielam, definiuję), Dobitna, krótka wypowiedź, najczęściej jednozdaniowa, zawierająca myśl ogólną natury mor., psychol., filoz. lub estetycznej, podana w sposób subiektywny (nosząca znamiona czyjegoś osobistego sądu), np. Chrystus wam ziarna życia rozeslal po świecie, Ale od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFILIACJA

  (łac. affiliano usynowienie, zjednoczenie, stowarzyszenie), Termin stosowany w biologii, psychologii, socjologii i w prawie kanonicznym.

  1. Afiliacja w biologii, psychologii i socjologii — potrzeba współudziału drugiej osoby lub grupy osób w życiu jednostki do współpracy, nawiązania przyjaźni, miłości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /2 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFFIRMATIVE

  (łac. twierdząco) W przeciwieństwie do-> negative, jedna z oficjalnych form używanych przez urzędy pap. oraz Komisję do Spraw Biblijnych i Komisję do Autentycznego Interpretowania Kodeksu w udzielaniu odpowiedzi na przedstawione wątpliwości. A. z dodatkiem et amplias oznacza, że kwestia została...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt

Do góry