Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AGDE, Agaten

  Miasto w pd. Francji, od V w. stolica diec. w metropolii Narbonne. W 506 odbył się w A. jeden z najważniejszych synodów — frankońskich; od 1187 bpi A. byli także władcami świeckimi diecezji;

  działalnością dobroczynną i oświatową wyróżnili się bpi François i Louis Fouquet (1643--1702); 1790 diec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGGERSEL

  Obecnie bpstwo tytuł., identyczne z miejscowością Abd er-Rahman el-Garis, Tacrouna w Tunezji; prawdopodobnie bpstwo takie nie istniało i A. jest tylko błędną wersją nazwy bpstwa Aggar.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGEISON GORGONIUSZ SJ

  ur. 1604, zm. 9 I 1665 w Braniewie, Z pochodzenia Duńczyk, teolog i kanonista. Do zakonu wstąpił 1622; studia teol. ukończył w Akademii Wileńskiej, po czym uczył filozofii, prawa kan. i teologii w Wilnie i Braniewie; doktorat z teologii uzyskał 1645;

  od 1661 był rektorem kolegium w Braniewie, które...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGGEUSZ

  (hebr. haggaj urodzony w święto, świąteczny), Żył na przełomie VI i V w. prz. Chr., jeden z-> proroków mniejszych. A. odegrał wielką rolę w odbudowie —> świątyni jeroz., zburzonej 586 przez króla babil. Nebukadnezara.

  Kiedy za panowania króla pers. Dariusza I (521-485) nastały pomyślniejsze niż za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGEN, Agenne

  Bpstwo w pd. Francji w metropolii Bordeaux, powstało na pocz. III w. Pierwszym bpem miał być św. Caprasius (zm. po 300);

  w średniowieczu bpi A. rządzili archidiec. Bordeaux w czasie jej wakansów; 1317 na terenach diec. A. położonych na prawym brzegu Garonny utworzono bpstwo Condom (-> Auch);

  1802-22 A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGGIORNAMENTO

  (od wł. giorno dzisiaj), Termin oznaczający dostosowanie się do aktualnych potrzeb. W odniesieniu do Kościoła kat. wszedł w powsz. użycie za pontyfikatu Jana XXIII (por. enc. Ad Petri cathedram z 29 VI 1959, list apost. Oecumenicum Concilium z 28 IV 1962, przemówienie na otwarcie I sesji Soboru Wat. II z 11...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /5 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGENDA

  (od łac. agere działać, spełniać), To, co powinno być spełnione, w przeciwstawieniu do credenda, czyli tego, w co powinno się wierzyć. A. oznacza:

  1° wszelkie czynności kośc;

  2° porządek sprawowania sakramentów (Innocenty I, List do Decencjusza);

  3° mszę św. (II synod kartagiński, kan. 9);

  4°...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGHOUANIA (w Armenii, ZSRR)

  Katolikat ormiański od IV w. z siedzibą w Bardaw, od XII w. w monasterze Gant-sassar; od poł. VI w. zerwał związki z Rzymem; na pocz. XIX w. zniesiony przez władze carskie.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGENDY KATOLICKIE POLSKIE

  Księgi liturg. (do 1631) poszczególnych diecezji pol. zawierające przepisy i formuły modlitw przy sprawowaniu-*- sakramentów,- sakramentaliów oraz przy procesjach (—rytuał).

  Przed powstaniem agend te przepisy i formuły modlitw rozrzucone były po różnych księgach liturg., np. w pontyfikale z przełomu XII i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /7 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGATON Św. pap.

  ur. pod koniec VI w. na Sycylii w rodzinie gr., zm. 10 I 681 w Rzymie, Benedyktyn z Palermo, wybrany papieżem 27 VI 678. A. otaczał szczególną troską lud i kler rzym., popierał budownictwo sakr., przyczynił się do rozpowszechnienia liturgii rzym. w Anglii, interweniował na synodzie rzym. 679 w sprawie św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 360

  praca w formacie txt

Do góry