Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AGNELLUS Św.

  ur. ok. 483, zm. 30 VII 569, bp Rawenny. Służył najpierw w wojsku, po śmierci żony obrał stan duch.; 553 został bpem Rawenny; zasłużył się szczególnie odzyskaniem kościołów z rąk ariaóskich;

  jest autorem dzieła De ratione fidei ad Arminium, w którym wyłożył naukę Kościoła o Trójcy Świętej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNIESZKA z MONTEPULCIANO Św. OP

  ur. 1268 w Gracciano Vecchio (Włochy), zm. 20 IV 1317 w Montepulciano, Mistyczka dominikańska. W 9 roku życia wstąpiła do sióstr sakinek, luźnego efemerycznego zgrom., które nazwę swą wzięło od kroju i rodzaju habitów (wł. sacco worek); 1282 pełniła urząd ekonomki, a w rok później przełożonej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNES BEATAE VIRGINIS

  Hymn w laudesach na dzień św. -> Agnieszki (od LH 1971), autorstwa św. Ambrożego (z pierwotnego hymnu Agnetis almae virginis, zostały pominięte 3 zwrotki opisu męczeństwa). Hymn jest pochwałą młodocianej Agnieszki, dojrzałej jednak do męczeństwa, idącej na śmierć z radością, jak na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGŁONA

  Klasztor dominikanów i sanktuarium w Inflantach Pol. koło Dyneburga (Łotwa). W 1700 powstał w lesie klasztor dla chrystianizacji okolicznej ludności; z czasem dokoła klasztoru wyrosło miasteczko, a kościół Wniebowzięcia NMP, posiadający łaskami słynący obraz MB Loretańskiej, pełnił funkcje par. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGLIARDI ANTONIO kard.

  ur. 4 IX 1832 w Cologno al Serio (Lombardia), zm. 19 III 1915 w Rzymie, Działacz społ. i dyplomata. A. wyświęcony na kapłana 1855 czynny był jako duszpasterz;

  od 1877 prof, teologii mor. w Collegio della Propaganda w Rzymie; 1884 został abpem tytularnym Cezarei Palestyńskiej i delegatem apost. w Indiach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGLIPAIZM

  Niezależny kościół filipiński, nazwa pochodzi od zał. G. Aglipay y Laban, kapłana kat. (ur. 7 V 1870 w Batoa, na Filipinach), gorącego zwolennika niepodległości Filipin.

  Początek a. datuje się od 1902, kiedy to Aglipay, po uprzednim pozbawieniu go władzy jurysdykcyjnej (był wik. generalnym diec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGHTAMAR, Achtamar, arm. Aghthamar

  Wyspa i miasto w Armenii na jeziorze Wan (obecnie wyspa i miasto noszą nazwę Wan i należą do Turcji); 915-921 powstał tu klasztor ze słynnym kościołem; 1113-1895 A. był siedzibą katolikatu mo-nofizyckiego obrządku ormiańskiego.

  I. Kościół zbudowany na planie gr. krzyża, z kopułą, posiada 4...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /2 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGENDY PROTESTANCKIE

  Księgi liturg. protestantów zawierające porządek nabożeństwa głównego, udzielania sakramentów, błogosławieństw oraz innych nabożeństw w zborze (-> liturgia protestancka). A.p. składa się z cz. I — porządek nabożeństw i cz. II — porządek sakramentów i błogosławieństw. A.p. dzielą się na:...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /2 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGAZZARI AGOSTINO

  ur. 2 XII 1578 w Sienie, zm. 10 IV 1640 tamże, Wł. kompozytor, dyrygent i organista, jeden z najpłodniejszych kompozytorów muzyki kośc. szkoły—rzymskiej.

  W twórczości stosował polifoniczny styl G.P. da Palestriny ; przez pewien czas przebywał w Niemczech i Niderlandach; 1602--08 był dyrygentem kapeli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGERE CONTRA

  (łac. działać przeciw), Zasada ascet. sformułowana przez św. Ignacego Loyolę, wyrażająca konieczność usuwania przeszkód przez podejmowanie przeciwstawnej decyzji i przeciwnego działania w stosunku do przeszkód utrudniających pełną realizację ewangelii; a.c. oznacza aktywne przeciwstawianie się złu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /490

  praca w formacie txt

Do góry