Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Cyrena

  Główne miasto Cyrenajki, wywodzące się z greckiej kolonii założonej w 631 roku p.n.e. Cyrenajka przeszła pod panowanie Ptolemeuszów, potem stała się niezależnym państwem, które w 96 roku p.n.e. Ptolemeusz Apion przekazał Rzymowi. Utworzyła ona jedną prowincję z Kretą w 67 roku p.n.e.

  W Cyrenie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chalkedon

  Miasto w Bitynii, naprzeciw Konstantynopola, na azjatyckim brzegu Bosforu, miejsce czwartego soboru powszechnego, gdzie potępiono doktrynę monofizytów. Kościół Św. Eufemii, zbudowany w IV wieku, gdzie malowidła przedstawiały męczeństwo tej świętej, przyciągał licznych pielgrzymów i często...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bazyli (święty)

  ok. 330-379 roku, jeden z kapadockich Ojców Kościoła, z przydomkiem „Wielki", biskup Cezarei Kapadockiej w roku 370. Erudyta, surowej pobożności, był również wybitnym organizatorem i polemistą.

  Między innymi jest autorem trzech ksiąg Adversus Eunomium {Przeciw Eunomiuszowi), przywódcy arianizmu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Auzoniusz

  ok. 310 - ok. 395 roku, pisarz łaciński, o religijności dość powierzchownej, urodzony w Burdigala (Bordeaux). Był profesorem retoryki i do uczniów jego należał cesarz Gracjan, który zapewnił mu świetną karierę urzędniczą, oraz święty Paulin z Noli, którego ascetyczne powołanie głęboko go...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ateny

  Spustoszone przez Sullę (w 86 r. p.n.e.), Ateny w okresie cesarskim wchodziły w skład prowincji Achai, której stolicą był Korynt. Choć pozbawione dawnej wspaniałości, pozostały jednym z ważnych ośrodków kultury greckiej, a także religii pogańskiej. Liczni cesarze okazywali troskę o to miasto i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azja Mniejsza

  Skolonizowana przez Greków poczynając od wybrzeża zachodniego, zdobyta na Persach przez Aleksandra Wielkiego, wcielona głównie do państwa Seleucydów, Azja Mniejsza była stopniowo zajmowana przez Rzymian ód 133 roku p.n.e. Istniały tam duże gminy żydowskie.

  Wiarę chrześcijańską głosił na tym...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Attalos III

  [Filometor, 171-133 , rok p.n.e.], ostatni król Pergamonu, w testamencie przekazał swoje państwo, jeden z ośrodków kultury hellenistycznej w Azji, państwu rzymskiemu; Rzym uczynił je zalążkiem swojej prowincji azjatyckiej. Imię Attalos było prawdopodobnie bardzo rozpowszechnione w tym regionie. Na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baal

  Wyraz semicki oznacza: „pan, władca". Naprzód nazywano tak Hadada (Adada), kananej-skiego boga burzy i wegetacji roślinnej, a także szczytów górskich, w szczególności Libanu i Karmelu. W Starym Testamencie występuje óbók bogini Aszerat, na pewno identycznej z Asztarte. Teksty z Ugarit (dziś Ras Szamra)...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Attys

  Młody pasterz z Frygii, bóg wegetacji roślinnej, ukochany bogini Kybele. W przystępie szału dokonał samokastracji i krew jego wywołała odrodzenie się przyrody. Sosna była drzewem szczególnie mu poświęconym. Kult Attysa w okresie cesarstwa miał charakter kultu inicjacyjnego, w którym taurobolium...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Babilon

  Miasto nad Eufratem, swoje stanowisko wielkiej stolicy politycznej zawdzięczał Hammurabiemu (1792-1750 r. p.n.e.).

  Nawet za panowania Asyryjczyków pozostał ważnym ośrodkiem religijnym, choć w dziedzinie politycznej zaćmiła go Niniwa; pierwszeństwo odzyskał w państwie chaldejskim, zwłaszcza za...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /876

  praca w formacie txt

Do góry