Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AGNOECI

  Agnoici (od gr. agnoia niewiedza), temistianie.

  1. W ścisłym znaczeniu sekta monofizycka, zał. przez diakona aleks. Temistiusza (stąd nazwa oboczna), działająca od VI do VIII w.; a. utrzymywali, powołując się na teksty Mt 24, 36 i Mk 13, 32 (nieznajomość dnia sądu), Łk 2, 52 (postęp w mądrości)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNOSCAT OMNE SAECULUM

  Hymn Wenantego Fortunata, używany do XVI w. w nieszporach Bożego Narodzenia, przywrócony 1971 w I nieszporach oficjum na Zwiastowanie Pańskie; treścią jego jest spełnienie proroctwa Izajasza o Dziewicy-Matce oraz przeciwstawienie zniszczeń duchowych dokonanych przez Adama pierwszego — dziełu Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNOSTO THEO

  Nieznanemu Bogu, napis na jednym z ołtarzy w Atenach, wspomniany przez Pawła Apostoła w przemówieniu na Areopagu (Dz 17, 23). Wykopaliska oraz wzmianki u pisarzy pogańskich i chrzęść, świadczą o istnieniu takich ołtarzy nie tylko w Atenach, ale również w Olimpii, Pergamo-nie czy Rzymie, przy czym, wg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNOSTYCYZM

  (gr. ágnostos niepoznawalny), Termin wprowadzony do filozofii 1863 przez T. H. Huxleya (Collected Essays, Lo 1893) na oznaczenie niepoznawainości rzeczywistości istniejącej poza zjawiskami.

  W znaczeniu ogólnym a. to stanowisko teoriopoznawcze głoszące niepoznawalność czegokolwiek (a. powszechny) albo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /25 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNESI MARIA GAETANA

  ur. 16 V 1718 w Mediolanie, zm. 9 I 1799 tamże, wł. uczona, opiekunka bezdomnych i chorych. A. była córką prof, matematyki uniw. w Bolonii; zajmowała się matematyką (najbardziej znane dzieło Istituzioni analitiche ad uso della gioventù italiana I-II, Mi 1748), historią i filozofią;

  1770 pap. Benedykt XIV...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNETYSKI

  Żeńskie zgromadzenia zakonne pod wezw. św. Agnieszki:

  1. A. z Dordrechtu (Holandia), augustianki z klasztoru zał. 1326 przez Walpurgę, pochodzącą z Norwegii; 1491 osadzone przez Gerarda z Hermskerke przy kościele św. Agnieszki (stąd nazwa); przestały istnieć w czasie reformacji.

  2. Siostry św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNI

  (sanskr. ogień, źródłosłów wspólny dla rodziny języków indoeuropejskich : pol. ogień, litew. ugnis, łac. ignis), Indoaryjski bóg ognia. Ogień odgrywał ważną rolę w indoirań-skim kulcie rel., a świętość ogniska należała do najstarszych wierzeń indoeuropejskich. W najdawniejszej epoce wedyjskiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /3 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNIESZKA Św.

  Męczenniczka rzym. z przełomu III i IV w., prawdopodobnie z okresu prześladowań za cesarza rzym. Dioklecjana, jedna z najpopularniejszych świętych starożytności chrześcijańskiej.

  I. Kult — A. żywy już w IV wieku potwierdzają wykopaliska archeol. : płyta z napisem Hague sanctissima, zamykająca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /4 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNELLI, Barankowic LUDWIK OP

  zm. 15 I 1674 w Krakowie, Teolog, wychowanek o. Bernarda Paxilla. Śluby zak. złożył A. 1615; 1636-56 pełnił funkcję przeora w Samborze, Klimontowie i Bochni; 1645-47 i 1657-59 był prof, teologii w studium gen. dominikanów w Krakowie;

  1651 zdobył doktorat z teologii; 1659 jako definitor kapituły płockiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNIESZKA z ASYŻU Św.

  ur. 1198 w Asyżu, zm. 27 VIII 1253 tamże, Młodsza siostra św. Klary, jej pierwsza towarzyszka i współzałożycielka II zakonu franciszkańskiego (klarysek).

  W 1219 przyjęła habit z rąk św. Franciszka; założyła klasztory we Florencji, Mantui, Padwie i Wenecji; kult A. zatwierdził 1752 pap. Benedykt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /569

  praca w formacie txt

Do góry