Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AGRARYZM

  (łac. agrarius rolny), Doktryna społ. powstała w Niemczech pod koniec XIX w., będąca podstawą ruchu społ.--gosp. i polit, w pocz. XX w. Termin a. wprowadzony został w Europie przez A. E. Schäfflego; w Ameryce analogiczny kierunek nazywano ruralizmem. Teoretyczne podstawy ruchu nie są jednolite;

  w jednym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGONIA CHRYSTUSA

  (gr. agonia wysiłek w zapasach, zmaganie się), W biblistyce:

  1° w znaczeniu ścisłym okres bezpośrednio poprzedzający śmierć Chrystusa na krzyżu,

  2° w znaczeniu analogicznym modlitwa Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, pozostająca w łączności z jego męką.

  1. Nawiązując do współcz. terminologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /4 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGONISTA CHRISTI FORTIS, Dorothea, hora mortis

  Sekwencja ku czci św. Doroty. Anonimowy utwór śląski z ok. 1470, odnaleziony w 2 mszałach kolegiaty w Głogowie; poleca opiece św. Doroty szczęśliwą śmierć i zawiera opis jej męczeństwa. Tekst wyd. AH XXXIV 180 i Kowalewicz CMAePL I 87-88.

   

  Chev 35 107; Kowalewicz PTS 223; Kowalewicz LŚr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGRA

  Metropolia w pn. Indiach, w stanie Uttar Pradesz. W końcu XVI w. jezuici założyli w A. misję kat. ; w XVIII w. przejęli ją kapucyni, mając w niej oparcie dla działalności mis. w Tybecie i Nepalu; 1808 powstał w A. wikariat apost., 1886 — metropolia.

  A. zajmuje 103 600 km2 i liczy 12 min mieszk., w tym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGRAFON

  1. mn. Agrafa (gr. agrafos nie zapisany), słowa przypisywane Jezusowi, których nie ma w Ewangeliach bądź też występują jako lekcje odosobnione i poświadczone przez nieliczne lub mniej ważne kodeksy (np. Mt 20,28 w kod. D ; Łk 6, 5 w kod. D) ; w starożytności a. nazywano również tradycję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGRARNE RELIGIE

  Wierzenia, kulty i zwyczaje rei, związane z uprawą roli, mające najczęściej na celu zwiększenie jej płodności. U podstaw r.a. istnieje przekonanie, że płody rolne są darami nadprzyr., które pochodzą albo z ciała zabitej osoby mitycznej, albo zostały stworzone przez jakieś bóstwo wegetacyjne lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNUSEK

  (zdrobnienie łac. agnus baranek), Owalny medalion z wytłoczonym na awersie barankiem używany jako—> sakramentale, ozdoba lub talizman. Genezą a. jest spotykany już w V w. zwyczaj kruszenia—> paschału i rozdawania wiernym jego cząstek.

  Gdy paschał nie wystarczał do obdzielenia wszystkich, święcono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /2 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGOBARD abp. Lyonu

  ur. ok. 769 lub 779, Prawdopodobnie w Hiszpanii, zm. 6 VI 840 w Lyonie, teolog i pisarz kościelny. W 804 przyjął święcenia kapł., 813 sakrę biskupią; po usunięciu abpa Lyonu Leidrada był jego zastępcą, a po jego śmierci został mianowany 816 abpem; wmieszany w konflikt ces. Ludwika Pobożnego z synami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNUS DEI

  Baranku Boży, w liturgii rzym. śpiew błagalny powtarzany trzykrotnie (czasem więcej razy) stanowiący cz. mszy i zakończenie litanii; w muzyce — stała ostatnia cz. wielogłosowej cyklicznej formy muz. zwanej missa.

  Składa się z inwokacji Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, skierowanej do Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /3 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNIESZKA z PRAGI, zw. też Agnieszką Czeską, bł. OSCI

  ur. 1205 w Pradze, zm. 2 III 1282 tamże, Córka Przemysła Ottokara I, króla Czech, i Konstancji, siostry króla węg. Andrzeja II. A. mając zostać żoną jednego z trzech synów Henryka Brodatego, 1216 przybyła na Śląsk wraz ze starszą siostrą Anną i wychowywała się w Trzebnicy, prawdopodobnie pod opieką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /1 460

  praca w formacie txt

Do góry