Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AGURTO PEDRO de bp. OESA

  ur. w Meksyku, zm. 14 X 1608 na Cebú (Filipiny). W 1584 został prowincjałem swego zak., a w trzecim synodzie meksykańskim (1585) brał udział jako teolog-konsultor; znawca języków Azteków i Tarasków;

  1595 został pierwszym bpem diec. Cebit; przeciwstawiał się poglądom głoszącym, że Indian nie należy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AHRENS HEINRICH

  ur. 14 VII 1808 w Kniestedt k. Salz-gitter (Hanower), zm. 2 VIII 1874 w Salzgitter, Niem. filozof prawa. Po studiach prawniczych w Getyndze i habilitacji 1830, był prof, prawa w Brukseli, później — prof, prawa i nauk polit, w Grazu, a nast. prof, nauk polit, w Lipsku; rozwinął przejętą od K.Ch.F. Krausego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGUSTÍN ANTONIO abp.

  ur. 26 II 1517 w Saragossie, zm. 31 V 1586 w Tarragonie; Hiszp. prawnik, teolog i humanista. Studiował w Salamance, Padwie i Bolonii; 1541 uzyskał tytuł doktora obojga praw; 1544 mianowany audytorem Roty Rzym., 1555 nuncjuszem apost. w Anglii, 1557 bpem Alify (Benewent), 1561 bpem Leridy (Hiszpania), 1576 abpem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AHUNA WARJA

  (w języku pahlawi ahunwar), Najważniejsza modlitwa zaratusztrianizmu, złożona z 21 słów (analogia do 21 części Awestý), służyła jako egzorcyzm; wg pism zaratusztrianizmu miał ją odmawiać Ahura Mazda przed stworzeniem świata, zwyciężając w ten sposób -> Angra Mainju.

  Tekst modlitwy: „Pragnienie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AHASWER

  Najbardziej rozpowszechnione imię bohatera legendy o Żydzie Wiecznym Tułaczu, powstałej na Wschodzie (w niektórych wersjach legendy nosi on imię Cartafilus, a po nawróceniu Józef; w Hiszpanii nazywa się go Espera--Dios, we Włoszech Buttadeus, w Belgii Laquedem).

  Wg Historia maior (ok. 1250) mnicha Mateusza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AHURA MAZDA, Ormazd, Ormuzd, Oromaz

  (staroperskie ahura pan, mazda wiedza doskonała, pan wszechwiedzy), Uosobienie pierwiastka dobra; najwyższe bóstwo w -> zaratusztria-nizmie, bóg światła i dobra, stwórca świata i człowieka, dla którego jest on najwyższą dobrocią, sprawiedliwością i miłosierdziem.

  Atrybutami A.M. są: wszechobecność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /2 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AHINSA

  (sanskr. a nie oraz hinsa, himsa krzywdzenie, wyrządzanie zła), Termin wyrażający zakaz krzywdzenia ludzi, zwierząt i wszelkich istot żyjących, w tym również roślin. Termin ten i odpowiadające mu pojęcia wystąpiły już w jednej z najstarszych upaniszad (ok. VII w. prz. Chr.).

  Pierwotnie wchodził tu w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGUAS CALIENTES

  Diec. w Meksyku, wydzielona 27 VIII 1899 z archidiec. Guadalajara jako jej sufragania; zajmuje 11 220 km2 i liczy 376 025 mieszk. (katolicy), 27 parafii, 133 kapłanów diec. i 13 zak., 4 domy zak. męskie i 47 żeńskich.

   

  U. Rouziès, DHGE I 1049; AnPont 1970.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AHMADIJA

  Sekta muzułm. powstała 1880-89 w Indiach, stawiająca sobie za cel szerzenie -> islamu wyłącznie pracą misyjną. Początek a. dała działalność Mirzy Gulama Ahmada (1839-1908) z Kandii (Pendżab), który uważał siebie za ostatniego wielkiego proroka zapowiedzianego przez Mahometa i twierdził, że zjawi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGUILAR JUAN IGNACIO SJ

  ur. 14 I 1719 w Huamanga (Peru), zm. 29 IV 1799 w Ferrarze (Włochy), Językoznawca hiszp., wybitny znawca języka kiczua; za króla hiszp. Karola III deportowany z Ameryki Pd. do Włoch;

  opracował i ponownie wydał książkę Diego Torresa Rubio Arte y vocabulario de la lengua quichua general de los Indios del...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /391

  praca w formacie txt

Do góry