Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AKACJUSZ Św.

  Męczennik, legendarny dowódca 10 000 żołnierzy rzekomo ukrzyżowanych na górze Ararat w Armenii za cesarza rzym. Hadriana (117-138); legenda o A. znana jest tylko w Kościele zach. od XIV w. ; na jego cześć, jako pierwszego z—> Czternastu wspomożycieli, ułożono wiele hymnów; święto obchodzono 22...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKAD

  W Rdz 10, 10 jedno z czterech miast w kraju Sumerów, do dziś nie odkryte, leżące prawdopodobnie w pobliżu Sippar sa Anunitu (dziś Abu Habba w Iraku); w tekstach klinowych pierwotnie miasto-księstwo, potem nazwa stolicy i państwa pierwszej dynastii sem. ;

  zał. ok. 2350 prz. Chr. przez Sar-gona Wielkiego po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /3 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKACJUSZ, Agathius, Achatius, Acacius Św.

  zm. 303 lub 305 w Bizancjum, Męczennik z okresu prześladowań za cesarza rzym. Dioklecjana (lub Maksymiana), jeden z najbardziej czczonych świętych na Wschodzie; wg legendarnych akt męczeńskich miał pochodzić z Kapadocji i być setnikiem w wojsku rzym.; święto 8 V.

   

  ComMartRom 179; Delehaye OC 233-236;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKACJUSZ bp. Cezarei Palest.

  zm. 365 lub 366, Przywódca ariański, twórca sekty—> akacjan. Konsekrowany 340 jako następca Euzebiusza; przewodził ugodowym bpom ariańskim tzw. homejom, zwolennikom określania Syna Bożego jako ho-moios (podobny) zamiast homousios (współistotny);

  357 usunął Cyryla Jeroz. z jego bpstwa w Jerozolimie;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKACJUSZ bp. Beroei Syryjskiej

  ur. ok. 322, zm. ok. 435. Początkowo prowadził życie pustelnicze w okolicach Antiochii; zwalczał arian, apolinarystów i macedonian; patriarcha antioch. Melecjusz wyświęcił go 378 lub 379 na bpa Beroei; 381 A. podpisał akta Soboru Konstant.;

  konsekrował bezprawnie, wraz z Diodorem, Flawiana na patriarchę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKACJUSZ Św. bp. Amidy (Diyarbakir, Turcja)

  Żył w 1. poł. V w. Wysłany 419 przez cesarza bizant. Teodozjusza II (408-450) do króla pers. Bahrama V, przyczynił się do zaprzestania prześladowań chrześcijan; uczestniczył w synodzie zwołanym 420 przez katolikosa perskiego Iaballaha I w Seleucji Babil.;

  w czasie wojny rzym.-persk. 421-422 wykupywał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AIX - EN - PROVENCE

  Metropolia (od V w.) w pd. Francji. Od synodu we Frankfurcie nad Menem (794), na którym potwierdzono jej prawa metropol., obejmowała diec.: Apt, Fréjus, Gap, Riez, Sisteron; od 1802 — Ajaccio, Awinion, Digne, Niceę; od — 1822 Ajaccio, Digne, Fréjus, Gap i Marsylię, do których 1860 dołączono ponownie Niceę;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AJACOO

  Bpstwo powstało na przełomie III i IV w., obejmuje terytorium Korsyki. Na pocz. V w. cała wyspa była już chrzęść, pod koniec VI w. było tam 6 bpstw, które do XI w. zależały bezpośrednio od Stolicy Apost., a nast. były sufraga-niami Pizy;

  1802 stworzono z nich jedną diec. i poddano metropolii w Aix;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AJDUKIEWICZ KAZIMIERZ

  ur. 12 XII 1890 w Tarnopolu, zm. 12 IV 1963 w Warszawie, Logik i filozof. Studiował we Lwowie i Getyndze; był uczniem głównie K. Twardowskiego; wykładał jako docent 1922-26 we Lwowie, a nast. jako prof. 1926-28 w Warszawie, 1928-39 we Lwowie, 1945-55 w Poznaniu, 1955-61 w Warszawie; 1948-53 był rektorem uniw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /2 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AJMER i JAIPUR

  Diec. w stanie Radżastan w Indiach, w metropolii Agra. Od 1892 — prefektura apost. Rąjputana, od 21 V 1913 - diec Ajmer, od 1955 - A. i J.; 1949 diecezję obsługiwaną dotąd przez kapucynów przejął kler tubylczy;

  zajmuje 390 021 km2 i liczy ok. 21,1 min mieszk., w tym 16 773 katolików, 14 parafii, 119 stacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /562

  praca w formacie txt

Do góry