Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AKADEMIA PLATOŃSKA

  Szkoła ateńska zał. przez Platona ok. 386 prz. Chr. w gaju poświęconym herosowi Akade-mosowi (stąd nazwa); była związkiem rel. mającym za zadanie rozwijanie kultu muz oraz ośrodkiem naukowo-dydaktycznym; pierwsza zorganizowana instytucja prowadząca badania naukowe.

  Na jej czele stał scholarcha...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /4 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKBAR

  Właśc. Abu'1-Fath Jalal ud-din Muhammad, ur.23 Xl (wg innej wersji 15 X) 1542 w Amarkot (Pakistan), zm. w październiku 1605 w Agrze, od 1556 cesarz Indii Pn. i reformator religijny.

  Wychowany w zasadach sufizmu nie narzucał islamu podbitym ludom, lecz w duchu synkretyzmu usiłował stworzyć nową religię w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA POŁOCKA

  Wyższa szkoła jezuicka utworzona 1812 z kolegium jezuickiego (zał. 1580 w Połocku przez Stefana Batorego); istniała do 1820. Kiedy 1803 zamieniono Akademię Wil. na uniw. i utworzono jednocześnie zależny od niego Wil. Okręg Szkolny, szkoły jez. dostały się pod władzę Uniw. Wileńskiego.

  Jezuici...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /3 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA TEOLOGII KATOLICKIEJ w WARSZAWIE (ATK)

  Szkoła wyższa kierująca się przepisami państw, i kośc, zał. 1954 jako kontynuacja Wydziału Teologii Katolickiej Uniw. Warszawskiego. Pierwszym rektorem i głównym organizatorem ATK był 1954-56 ks. Jan Czuj; po nim kierował uczelnią 1956-65 ks. Wincenty Kwiatkowski, który stworzył podstawy dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /3 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA BRANIEWSKA

  Wyższa uczelnia teol. istniejąca w Braniewie 1912-45, jako kontynuacja Collegium Hosia-num (1565-1780), Gymnasium Academicum (1781-1818), Lyceum Hosianum (1818-1912).

  1. Collegium Hosianum zostało eryg. 1565 w Braniewie przez kard. Stanisława Hozjusza i powierzone jezuitom. W tymże roku eryg. tu pierwsze w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /4 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA DUCHOWNA

  Nazwa wyższych szkół teol. mających na celu kształcenie duchowieństwa pol. z zaboru ros., powstałych w wyniku likwidacji uczelni pol. po upadku powstania listopadowego.

  I. AKADEMIA DUCHOWNA W WILNIE — eryg. 1832 w gmachu Seminarium Głównego jako kontynuacja sekcji teol. zamkniętego Uniw. Wileńskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /17 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA FLORENCKA

  Powstała w epoce odrodzenia; nawiązywała do-> Akademii Platońskiej. Powstanie zawdzięcza kontaktom podczas Soboru Florencko-Ferrarskiego (1438) Włochów z Grekami, których wielu, m. in. Gemistos Georgios (-> Plethon) pozostało we Włoszech.

  Jego wykłady o Platonie we Florencji przyjmuje się za początek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /2 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKACJUSZ bp. Meliteny (Armenia)

  zm. ok. 438, Znany z czynnego udziału w obradach Soboru Efes. (431). Korzystając z osobistej znajomości z Nestoriuszem, usiłował bezskutecznie odwieść go od jego poglądów;

  zachowała się homilia A., którą wygłosił w czasie obrad tegoż Soboru (PG 77, 1467-1472), w której kilkakrotnie nazwał Maryję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKACJANIE

  Sekta ariańska, powstała 359 pod wpływem -> Akacjusza bpa Cezarei Palest.; upadła 365-366. Na synodzie w Seleucji Izauryjskiej, zwołanym 359 przez ces. Konstancjusza w celu położenia kresu sporom ariańskim, Akacjusz i jego zwolennicy domagali się odrzucenia —> Nicejskiego symbolu wiary i przyjęcia 4...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKACJUSZ bp.

  zm. 489, Patriarcha Konstantynopola (471-489), spowodował schizmę zw. akacjańską. Początkowo przeciwnik —> monofizytyzmu, odmówił podpisania antychal-cedońskiego pisma okólnego ces. Bazyliska; otrzymał od pap. Symplicjusza tytuł legata; ingerował w sprawy bpstw także poza terytorium swego patriarchatu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /2 518

  praca w formacie txt

Do góry