Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AKCEPTACJA PRAWA

  Zgoda, zatwierdzenie lub przyjęcie przez społeczność promulgowanego dla niej prawa kościelnego. Rozróżnia się akceptację konstytutywną albo zatwierdzającą (constitutiva aut approbated) oraz akceptację wykonawczą (executivi!).

  Pierwszej prawo kośc. nie uznaje. Wg opinii przyjętej powszechnie od XVII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKCEPTACJA

  W psychologii — postawa pozytywnego i życzliwego odniesienia do innych osób lub do siebie (samoakceptacja); różni się od aprobaty, która jest wyłącznie oceną pozytywną postępowania danej osoby; występuje jako a. społeczna, a. innych, a. siebie.

  A. ze strony innych, czyli a. społeczna, stanowi jedną z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA LUBRAŃSKIEGO, Lubranscianum

  Wyższa uczelnia kościelna human.-teol. w Poznaniu, zał. 1518 przez bpa J. Lubrańskiego, zniesiona 1780.

  I okres 1518-72 — Stan prawny uczelni określał ustny testament fundatora, wyrażony wobec kapituły katedralnej, wg którego A.L. była instytucją kośc, podlegającą władzy bpa oraz zarządowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /6 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA ZAMOJSKA

  Wyższa uczelnia humanistyczna zał. 1594 w Zamościu przez J. Zamoyskiego; zniesiona 1784 przez rząd austriacki.Wg koncepcji twórcy A.Z. miała być „szkołą obywatelską", w której młodzież otrzymywałaby przygotowanie do przyszłych obowiązków w służbie państwa.

  Stąd w pierwotnym programie obok nauki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /5 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA MARIAŃSKA

  Wzorowane na wł. Accademia degli Infecondi, publiczne zebrania literatów pol. zainicjowane 1753 przez bpa J.A. Załuskiego w Warszawie, na których obecni czytali swe wiersze i rozprawy na cześć Matki Boskiej.

  A.M. miała być punktem wyjścia dla zaprojektowanego na jej pierwszym posiedzeniu, 7 XII 1753, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMICKIE DUSZPASTERSTWO

  Pośrednictwo Kościoła w budowaniu w środowisku akademickim wspólnoty uobecniającej Boga i będącej znakiem zjednoczenia ludzi z Bogiem.

  1. Powstanie — Początki d.a. łączą się z powstaniem uniwersytetów. Najpierw związane-ono było z parafią, na terenie której znajdował się uniwersytet, lub z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /13 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA MOHYLAŃSKA

  Kolegium prawosł. w Kijowie, zał. 1632 przez metropolitę prawosł. P. Mohyłę, od 1658 akademia, rozwiązana 1817.

  Geneza A.M. wiąże się z odrodzeniem kulturalnym prawosławia w Rzeczypospolitej (—> Akademia Ostrogska). A.M. powstała w oparciu o wzory kolegiów zach. eur., z połączenia szkoły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /3 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKATHISTOS

  (gr. a nie, kathidzein siedzieć, nie siedzący, stojący, cerkiewnosłowiańskie akafist, spolszczone akatist), W liturgii bizant. — w znaczeniu szerszym;

  1° nabożeństwo składające się z pieśni pochwalnych i modlitw ku czci Chrystusa, NMP i Świętych, odmawianych lub śpiewanych na stojąco; święto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA OSTROGSKA

  Wyższa szkoła prawosławna zał. ok. 1580 przez księcia Konstantego Wasyla Ostrogskiego w Ostrogu na Wołyniu; przestała istnieć po 1620.

  Powstanie A.O. było związane z zapoczątkowanym pod koniec XVI w. odrodzeniem kulturalnym prawosławia, które, znalazłszy się w kręgu kultury zach. w Polsce, traciło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /2 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKATOLICY

  (gr. a nie, katholikos katolik), W prawie przedkodeksowym i kodeksowym — chrześcijanie, którzy nie należą do Kościoła kat. ; w teologii współcz. — osoby nie mające pełnej —> przynależności do Kościoła.

  Prawo kodeksowe w zależności od stopnia oddzielenia od Kościoła wyróżnia 2 grupy a.: niewierni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /3 280

  praca w formacie txt

Do góry