Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AKCEPTANCI lub konstytucjoniści

  Grupa duchownych franc, która w okresie rozwoju idei jansenizmu opowiedziała się za konstytucją apost. Klemensa XI Unigénitas z 8 IX 1713 potępiającą tezy jansenistyczne.

  Ich przeciwnikami byli tzw. rekuzanci lub apelanci, odrzucający konstytucję i apelujący do Soboru. Do a. należała znaczna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKEMECI, akojmeci

  (gr. akoimasthai nie spać), grupa mnichów zgromadzonych przez św. Aleksandra (350-430) dla nieustannego śpiewania w chórze psalmów w myśl słów zawartych w Ps 34, 2.

  Po bezskutecznej próbie założenia 427 klasztoru w Konstantynopolu osiedlili się po azjatyckiej stronie Bosforu, w Gomon, a po śmierci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKCES w PRAWIE KANONICZNYM

  Sposób nadzwyczajny wyboru —> papieża, --> ksieni lub uzyskania beneficjum kościelnego.

  W celu przyspieszenia wyborów papieża a. wprowadził Grzegorz XV konst. Aeterni Patris Filius z 15 XI 1621. Jeśli w skrutyniach nikt nie otrzymał wymaganej większości (2/3) głosów, można było oddać głos na innego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKIBA ben JOSEF

  ur. ok. 50, zm. 137, Uczony żyd., —> tan-naita. Pochodził z prostego ludu, studia rozpoczął późno i ukończył je po 13 latach. Mistrzami jego byli rabbi Eliezer ben Hyr-kanos, konserwatysta, i rabbi Jehoszua ben Chananja, erudyta o praktycznych zainteresowaniach. Na A. wywarł też wpływ, szukający w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /3 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKCJA KATOLICKA

  W znaczeniu ogólnym apostolat świeckich, w ścisłym organizacje kat. stanowiące formę działalności tego -> apostolatu (IV), zmierzające do ewangelizacji świata, dostosowane do warunków poszczególnych krajów, ukonstytuowane wg wytycznych Piusa XI.

  1. W KOŚCIELE POWSZECHNYM

  1. Powstanie — zawdzięcza A.K...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /25 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKIDŻJAN ANDRZEJ

  ur. 1622 w Mardin, zm. 1677, pierwszy patriarcha katolików obrządku syryjskiego.

  Pochodził z rodziny jakobitów, katolickie wyznanie wiary złożył na ręce Józefa Akura, patriarchy maronitów; 1646 rozpoczął w Rzymie studia teol., po powrocie do Libanu 1649 otrzymał święcenia kapł. i został przeznaczony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKCJA KAZNODZIEJSKA

  Zespół dykcji, gestów i mimiki, podkreślających lub uzmysławiających głoszoną prawdę Bożą. Wzorem a.k. była staroż. sztuka oratorska (Demostenesa, Cycerona, Kwintyüana i in.); chrzęść, kaznodzieje, jak Augustyn, Grzegorz Wielki, Jan Chryzostom formę wypowiadania podporządkowywali zawsze treści;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKINDYNOS GREGORIOS

  ur. na pocz. XIV w. w Prilep (Macedonia), zm. po 1347, Teolog grecki. Kształcił się w Te-salonice pod kierunkiem Grzegorza Palamasa i mnicha Bar-laama z Kalabrii;

  1338 wyjechał do Konstantynopola i na synodzie 1341 zwalczał skrajne poglądy swych nauczycieli, broniąc tradycyjnej nauki Kościoła bizant. o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKCYDENS

  (łac. accidens przypadłość), Przypadkowa, nieistotna cecha, własność, element niekonieczny.

  1. W filozofii klasycznej to cecha czegoś; byt niesamodzielny, do natury którego należy istnienie w czymś drugim jako w swoim podmiocie, w przeciwstawieniu do—> substancji, czyli bytu będącego podmiotem lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /3 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKEFALOWIE

  (gr. kefale głowa, oddzieleni od głowy), Sekta monofizycka w Egipcie w VI w. Początek sekcie dała grupa mnichów, którzy razem z kilkoma bpami odrzucili dekret ces. Zenona (482)-> Henotikon, będący próbą pojednania mono-fizytów z Kościołem, i odmówili posłuszeństwa patriarsze aleks. Piotrowi Mongosowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 028

  praca w formacie txt

Do góry