Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AKSJOLOGIA w WYCHOWANIU

  Teoria przyjmująca wartość jako zasadniczy czynnik w procesie wychowania ; z pedagogiką normatywną łączy ją problem ideału.Tzw. „szkoła stara" (I.F. Herbart i herbartyści) w procesie wychowawczym na pierwsze miejsce wysunęła wartości rzeczowe, „szkoła nowa" (J. Dewey) natomiast wartości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /4 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOMODACYJNY SPÓR

  Spór o metody pracy mis. w krajach o rozwiniętej kulturze rodzimej między zwolennikami zaszczepiania chrześcijaństwa na gruncie miejscowych pojęć i obyczajów a stronnikami wprowadzania religii chrzęść, w jej eur. szacie.

  Pionierami metody akomodacji chrześcijaństwa do kultury nawracanych ludów byli w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /6 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKLAMACJE LITURGICZNE

  Krótkie formuły - okrzyki, którymi zgromadzenie liturg. wielbi Boga lub potwierdza jakąś czynność albo modlitwę liturg. celebransa. Do najczęściej używanych a. 1. należą: adiuva, alleluja, amen, dignum et iustum est, eleison, miserere, exaudi, féliciter, sanctus, hosanna, mara-natha, w średniowieczu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKMEIZM, adamizm, klaryzm

  (gr. akme szczyt), Kierunek w literaturze ros. 1912-22 wywodzący się z symbolizmu ros.; reprezentowali go: N.S. Gumilow, A.A. Achmatowa, M.A. Kuz-min, S.M. Gorodiecki, W.I. Iwanow, O.E. Mandelsztam. Tworzyli oni tzw. cech poetów oraz uczestniczyli w pracach Tow. miłośników artystycznego słowa założonego 1909...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /2 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOLITA

  (gr. akoluthos towarzyszący, sługa) Mężczyzna (kandydat na kapłana, diakona lub świecki) pomagający diakonowi lub kapłanowi w posłudze sprawowania eucharystii w Kościele rzym., na mocy urzędu akolitatu (jako drugiego w kolejności po urzędzie —> lektora).

  Do funkcji a. należy rozdzielanie komunii św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /2 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOMODACJA

  (łac. accommodatio przystosowanie, przyzwyczajenie), Funkcjonalne przystosowywanie się podmiotu do środowiska; jeden z etapów procesu-adaptacji i jej element konstytutywny, różny od—asymilacji; występuje jako a. biologiczna — przystosowywanie się organizmu żywego do środowiska (biotycznego), a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /63 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKLAMACJA

  Jedna z form wyboru lub przyjęcia uchwał, głośno wyrażona spontaniczna zgoda wszystkich zebranych na proponowanego kandydata.

  W starożytności chrzęść duchowni i świeccy aprobowali przez a. kandydata na bpa; a. dopuszczalna też była przy wyborach opatów wg reguły św. Benedykta, bpów przez kanoników i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /2 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKKA

  Akko, 'Ako, później Ptolemais, franc. Saint-Jean d'Acre, miasto i port izr. nad M. Śródziemnym 16 km na pn. od Hajfy, ośrodek handlowy wybrzeża, stolica abpstwa melchickiego.

  Wykopaliska wykazały, że pierwotne miasto leżało na terenie dzisiejszego Tell el-Fuhhar, o 1,5 km na wsch. od obecnego. Najstarsze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /3 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKITU

  Babil, święto Nowego Roku. Początkami sięga wczesnej epoki sumeryjskiej, a pełną formę uzyskało w II tysiącleciu prz.Chr. i przetrwało aż do okresu perskiego.

  Uroczystości A., odtwarzające wydarzenia, które miały miejsce przy stworzeniu świata, były pierwotnie dramatem kultowym związanym z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /2 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKEM MANO

  (w języku pahlawi Akoman złota myśl), W zaratusztrianizmie jeden z 6 demonów (przeciwników am-szaspandów) towarzyszących Angra Mainju.

  W mitach występuje najczęściej razem z —> Ażi Dahaką i jest przeciwstawiony Wohu Mano; po przybyciu Zaratusztry-Zbawiciela A.M. zostanie pokonany przez Wohu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /337

  praca w formacie txt

Do góry