Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AKTYSTECI

  (gr. aktistos niestworzony), Sekta powstała w ramach monofizytyzmu w VI w. w grupie zwolenników Juliana z Halikarnasu, twórcy odłamu- aftartodoketów;

  sprzeciwiając się jakiejkolwiek różnicy dwu natur w Chrystusie, a. przypisywali jego ciału boskie przymioty, m. in. niestworzoność.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT HEROICZNY

  Czyn moralnie dobry uchodzący za nadzwyczajny, w którym przejawia się niezwykłe męstwo i gotowość poświęcenia własnego życia dla dobra wyższego.

  Jeśli źródłem jego są tylko wewn. motywy mor., to ma on charakter mor. i jest przejawem pełnej dojrzałości człowieka; jeśli inspirowany jest przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT LUDZKI

  (łac. actus czyn, czynność, przejaw), Świadome celowe działanie człowieka (a.l. w ogólności); przeżycie świadome wypełnione jednorodną treścią, zamknięte w jednostce czasu (a.l. psychiczny); działanie, w wyniku którego zachodzi relacja intelektualna między podmiotem a przedmiotem (a.l. poznawczy);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /49 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT HEROICZNEJ MIŁOŚCI

  Zrzeczenie się na korzyść dusz odbywających pokutę w czyśćcu (celem zmniejszenia ich cierpień) wszystkich —> odpustów, z wyjątkiem odpustu zupełnego na godzinę śmierci, wszystkich zasług oraz modlitw, jakie za nas będą zanoszone po śmierci.

  A.h.m. jest tylko pobożnym przyrzeczeniem, a nie ślubem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSJOMAT

  (gr. axioma godność, postanowienie, wartości), Ogólnie — założenie, czyli bazowe zdanie nie dowodzone w jakiejś nauce, a zwłaszcza w teorii dedukcyjnej.

  1. Terminu a. nie używano w ciągu wieków jednoznacznie. Arystoteles i staroż. matematycy rozumieli go najczęściej jako ogólne założenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /6 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOMPANIAMENT

  (wł. accompagnamento), Towarzyszenie instrumentalne, niekiedy wokalne, zarówno do śpiewu jedno- i wielogłosowego, jak i do melodii wykonywanej na instrumencie.

  Formę najprostszą przedstawia taki a., w którym nie występuje odrębna partia towarzysząca, a czynność akompaniowania ogranicza się do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /4 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOSMIZM

  (gr. a przeczenie, kosmos świat, negacja świata, zaprzeczenie istnienia realnego świata), Immaterializm, pogląd w filozofii, wg którego świat nie posiada istnienia rzeczywistego, lecz jest tylko złudzeniem poznawczym albo atrybutem Boga. Bytem rzeczywistym jest tylko Bóg i on wszystko obejmuje; a. jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKRA, Accra

  Diec. w Ghanie eryg. 18 IV 1950, powstała z wikariatu apost. A. (eryg. 12 VI 1947); zajmuje 46 031 km2 i liczy 1,7 min mieszk., w tym 110 000 katolików, 24 parafie i 280 stacji mis., 9 księży diec. i 61 zak., 2 domy zak. męskie, 112 zakonników, 1 dom zak. żeński, 87 sióstr (AnPont 1970).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKROSTYCH

  (gr. akrostichon, od akros szczyt, kraniec, stichos wiersz); Utwór wierszowany, w którym początkowe litery (rzadziej sylaby lub wyrazy) kolejnych wersów (rzadziej strof) tworzą wyrazy, zdania lub inne znaczeniowe całości; a. nazywano również utwory poetyckie, w których występowały inne układy literowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /2 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSJOLOGIA

  (gr. axios mający wartość, wartościowy, logos rozum, teoria, nauka), Teoria wartości lub wartościowania; zajmuje się badaniem natury wartości, kryteriów wartości, jej rodzajów i hierarchii oraz natury i sposobu poznawania wartości, tj. wartościowania. A. zajmuje się przede wszystkim wartościami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /17 676

  praca w formacie txt

Do góry