Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AKTYWIZM

  (łac. activus czynny, działający), Termin z zakresu filozofii, psychologii, pedagogiki.

  I. W FILOZOFII — stanowisko podkreślające w sposób przesadny decydującą rolę działania w człowieku lub w absolucie, przyznające wyższość woli nad intelektem zarówno od strony ontologicznego rozumienia ludzkiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /5 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTA STANU CYWILNEGO

  Księgi zawierające urzędowe zapisy faktów urodzenia, zawarcia związku małż. i zgonu; stanowią rejestrację stanu cywilnego osób. Urzędowa rejestracja stanu cywilnego osób wywodzi się z praktyki kośc. (Sobór Tryd.). Jej sekularyzacja, proklamowana w czasie rewolucji francuskiej 1789 i wprowadzona we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /2 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKULTURACJA

  (franc, acculturation, niem. Akkultura-tlori), Termin z zakresu nauk społ. oznaczający proces przemian kulturowych dokonujących się u jednostek lub grup społ. w wyniku bezpośrednich i trwałych kontaktów między nimi, zwykle z zachowaniem cech kultury rodzimej.

  Nadto a. może oznaczać: przekazywanie kultury...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /5 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTION SÜHNEZEICHEN, Akcja Znaku Pokuty

  Niem. organizacja międzykośc. zrzeszająca młodzież męską i żeńską, zarówno katolików jak i protestantów, którzy podejmują prace fiz. wśród narodów pokrzywdzonych przez hitleryzm w II wojnie świat., by dać dowód uznania winy starszego pokolenia niem. oraz szukać przebaczenia i pojednania z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKWAMANILE

  (łac. aqua woda, manus ręka),

  1° misa, miednica, nad którą obmywano ręce; używana na Wschodzie i przez Rzymian, z czasem znalazła zastosowanie w liturgii przy umywaniu rąk podczas eucharyst. ofiary;

  2° naczynie na wodę do polewania rąk przy obrzędach liturg., wykonywane z miedzi, brązu lub cyny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /1 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTUALIZM

  (łac. actualis czynny), W naukach przyr. — pogląd przyjmujący ciągłość i jednolitość procesów i zdarzeń zachodzących w świecie; w psychologii — metoda ograniczająca zakres badań psychol. do opisu i wyjaśnienia dokonywających się aktów oraz treść świadomości; w filozofii — doktryna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /18 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTY PRAWNE KOŚCIELNE

  (łac. actus legitimi ecclesiastici), W prawie kan. termin techn. na oznaczenie zaszczytnych funkcji kośc, które wykonywać mogą tylko osoby o nieposzlakowanym imieniu.

  Termin actus legitimi przyjęto z prawa rzym., w którym pojęciem tym oznaczano akty prawne najdawniejszego prawa rzym., wymagające dokładnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /3 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT i MOŻNOŚĆ

  (łac. actus et potentia), W sensie metafiz. integralne elementy każdego -> bytu, z wyjątkiem Aktu Czystego — Boga, przy czym akt jest czynnikiem aktywno determinującym, możność — pasywno determinowanym.

  W określeniu tym akt jest ujęty jako doskonałość rzeczy w takim aspekcie, w jakim dany akt jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /6 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

  Wszystkie urzędowe pisma zawierające autorytatywną decyzję Stolicy Apost. w sprawach wiary, moralności i dyscypliny kościelnej. Mogą nimi być akty samego papieża, kongregacji rzym., trybunałów oraz urzędów wchodzących w skład Kurii rzym. Akty papieża, zw. listami apost. (encyklika, bulla i brewe)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /1 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT STRZELISTY

  Krótkotrwałe, intensywne wybieganie myślą ku Bogu, Jezusowi Chrystusowi, NMP i świętym w celu nawiązania z nimi duchowego kontaktu.

  Nazwa a.s. (łac. iaculatorid) wywodzi się od św. Augustyna, który modlitwy pustelników z Tebaidy określił jako brevissimae et raptim iaculatae (Epist. 129, 20; PL 33, 501);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /1 062

  praca w formacie txt

Do góry