Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ALBERYK II ze SPOLETO

  ur. ok. 905, zm. 954 w Rzymie, Syn Alberyka I, księcia Spoleto i Marocji, córki Teofìlakta z Tuskulum.

  W okresie największej zależności papiestwa od władającej Rzymem matki A. i jej mężów, Gwidona z Tuscji i Hugona, króla Italii, A. zajął 932 Rzym, wtrącił do więzienia matkę i brata, pap. Jana XI, i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBI

  Abpstwo w pd. Francji, od III w. sufr. Bourges. Pierwszym bpem A. był Diogenian; w XII i XIII w. A. było jednym z ośrodków ruchu albigensów (-> katarowie); przeciwko nim wydano surowe przepisy na synodzie w Tours (1163) i Soborze Later. III (1179), na mocy których pozbawiono władzy hrabiów A. (m.in. za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /1 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBERTYNI

  Zgromadzenie Braci III Zakonu św. Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim, laicki zakon na prawach biskupich, zał. 1888 w Krakowie przez brata Alberta (A—v Chmielowski).

  Powstanie a. wiąże się ściśle z rozwojem kapitalizmu i spowodowanym przezeń wzrostem liczby ubogiej ludności w Krakowie w 2. poł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBIN, Aubin Św.

  ur. 496, zm. ok. 550, Bp Angers (Francja). Był opatem OSB w Tincillac; ok. 529 został bpem Angers; energicznie walczył o poprawę obyczajów; brał udział w synodach w Orleanie 538, 541 ; kult A. zaczął się szerzyć zaraz po jego śmierci;

  był czczony szczególnie w Angers; życie A. opisał niemal współcz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBERTYNKI

  Zgromadzenie Sióstr Posługujących Ubogim III Zakonu św. Franciszka z Asyżu, zał. 15 I 1891 w Krakowie przez brata Alberta (A. —> Chmielowski) oraz Annę Franciszkę Lubańską i Marię Kunegundę Silukowską w celu niesienia pomocy bezdomnym kobietom i dzieciom oraz opieki nad starcami i przewlekle...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /3 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBIN ADOLF ks.

  ur. 19 VII 1863 w Tarnowie, zm. 12 X 1931 w Tuchowie, Duszpasterz, pisarz ascetyczny. Studia teol. odbył w Tarnowie; po święceniach kapł. 1887 pełnił obowiązki wikariusza w Radłowie, a nast. przy katedrze w Tarnowie, godząc je z uczeniem śpiewu w seminarium duch. oraz opieką nad bractwem różańcowym i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBERTYZM

  Kierunek filoz. XV w. nawiązujący do doktryny i postawy badawczej -> Alberta Wielkiego; zwracał uwagę na elementy platońskie i neoplatońskie u Alberta, akcentował potrzebę badań przyr., dążył do większej komunikatywności języka filoz., stając się przez to bliższy postawie humanistów (—> humanizm)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /2 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBINIUS, Albinus JERZY bp.

  ur. na pocz. XVI w. w Wielkim Koźminie (Wielkopolska), zm. 10 V 1570 w Wilnie, Humanista. Studiował w Akademii Krak., w której 1531 został mgrem sztuk wyzwolonych, a nast. wykładał przez 2 lata na wydziale filoz. Listy Cycerona i Fasti Owidiusza;

  1533 opuścił Akademię i przyjął święcenia kapł.; 1559...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBERTINLIS AEGIDIUS

  ur. ok. 1560 w Deventer (Holandia), zm. 9 III 1620 w Monachium, kat. Pisarz niem., moralista. Od 1593 był sekretarzem i bibliotekarzem elektorów bawarskich; pisał wiele, tłumaczył i popularyzował dzieła hagiogra-ficzne i moralizatorskie autorów hiszp., franc, i wł.;

  moralizatorski traktat A. Lucifers...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBERTRANDI, Albertrandy ANTONI

  ur. 18 XI 1732 (data chrztu) w Warszawie, zm. 1795 w Nowem (woj. bydgoskie), Brat Jana Chrzciciela A., malarz, uczeń S. Czechowicza.

  Studiował prawdopodobnie we Włoszech; mimo miernych zdolności uzyskał tytuł malarza król. i zajmował stanowisko nauczyciela w malarni na Zamku Król. w Warszawie, kierowanej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /579

  praca w formacie txt

Do góry