Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Dwunastu

  Tak zazwyczaj Ewangelie nazywają grupę najbliższych uczniów Chrystusa, którzy są również jego najdawniejszymi towarzyszami. Określenie „apostołowie", które z czasem stało się potoczne, stosowane jest początkowo do nich tylko wyjątkowo i nabiera ogólniejszego znaczenia w Listach świętego Pawła i w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dioklecjan, Caius Aurelius Valerius Diocletianus

  Cesarz rzymski, urodzony w Dalmacji około 245 roku w skromnej rodzinie, proklamowany cesarzem przez armię. Jego dwudziestoletnie panowanie (284-305 r.) pozwoliło mu dokonać głębokich zmian w strukturze państwa. Wprowadzony przez niego system tetrarchii stanowi początek tak zwanego późnego cesarstwa i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Damazy

  Urodzony ok. 305 roku, w latach 366-384 biskup Rzymu, przyjaciel świętego Hieronima, którego skłonił do ponownego przejrzenia Biblii łacińskiej, stając się w ten sposób projektodawcą Wulgaty. Uczestnik sporów doktrynalnych tego okresu i współorganizator synodów biskupich.

  Osoba jego była...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dionizy Aleksandryjski

  [święty, 247-264 rok]; słuchał w swoim rodzinnym mieście wykładów Orygenesa. Powołany do kierowania szkołą katechetyczną, został w roku 248 biskupem Aleksandrii. Uciekłszy z miasta uniknął prześladowania wszczętego przez cesarza Decjusza, został skazany na wygnanie przez Waleriana.

  Skłaniał...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Daniela księga

  Daniel zaliczony jest przez kanon chrześcijański Starego Testamentu do grupy czterech proroków większych, obok Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela. Uważano, że Księga Daniela powstała w okresie niewoli babilońskiej, za panowania Nabuchodonozora.

  Tymczasem, jak uznał już w III wieku Porfiriusz, napisana...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doketyzm

  Z greckiego słowa dokein, co oznacza „ukazywać się, wydawać się", doktryna głoszona w starożytnym chrześcijaństwie przez różne ugrupowania gnostyckie i heretyckie, wedle której cierpienia i śmierć Chrystusa nie były realne, lecz pozorne, gdyż będąc duchem nie należał on do ludzi w materialnym...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decjusz, [Caius Messius] Quintus Decius

  201-251 rok, cesarz rzymski 249-251 r. Urodzony w okolicy Sirmium w Dolnej Panonii, pierwszy z cesarzy pochodzenia illiry'skiego, którzy po okresie anarchii wojskowej przywrócili władzę cesarską.

  Jego panowanie zaczyna nowy okres w stosunkach pomiędzy cesarstwem a Kościołem, ukazuje się bowiem edykt o...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dalmacja

  Część Illirii, na wschodnim wybrzeżu Adriatyku; prowincją rzymską uczynił ją Tyberiusz. Jeśliby wierzyć 2 Listowi do Tymoteusza, Tytus, towarzysz Pawła, udał się do Dalmacji, ale w tym kontekście nie należy brać tego wyrażenia dosłownie. W rzeczywistości nic nie wiemy o krzewieniu się...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyryl Aleksandryjski

  [378 - 444 rok], od roku 412 do śmierci biskup Aleksandrii. Przeciwnik Nestoriusza, jako przewodniczący soboru efeskiego w roku 431 przyczynił się do potępienia go. Dzięki jego odpowiedzi na traktat Juliana Apostaty Kata Galilaion (Przeciw Galilejczykom) możemy wytworzyć sobie dość dokładne pojęcie o...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cirta

  Dzisiejsza Konstantyna, nazwana tak od Konstantyna Wielkiego. Już w III wieku istaniało tam biskupstwo. Jest mianowicie wzmianka o rewizji w Kościele chrześcijańskim podczas prześladowań za Dioklecjana. Biskupstwo to w IV wieku było przedmiotem ostrych sporów pomiędzy katolikami a donatystami.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt

Do góry