Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ALEKSANDER Św. bp. Konstantynopola

  (od 313), zm. 336 lub 337; Wg Teodoreta z Cyru (Hist. Eccl. I 4) do A. miał być adresowany list Aleksandra, bpa Aleksandrii, przeciw Ariuszowi (w rzeczywistości jego odbiorcą był Aleksander, bp Te-saloniki); przeciwnik arianizmu; święto 28 VIII.

   

  PG 25, 688, 36, 265; Bober AP 118; F. Ridolfini, BS I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER V antypap.

  Petros Philargis, Pietro di Candia, ur. ok. 1340 na Krecie, zm. 3 V 1410 w Bolonii. Był wizytatorem zak. klasztorów franciszkańskich w Polsce; studiował w Oksfordzie i Paryżu;

  wykładał teologię na Sorbonie, humanista, autor komentarza do Sentencji Piotra Lombarda; dzięki poparciu księcia mediolańskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER Św.

  ur. ok. 350 na jednej z wysp wybrzeża Azji Mniejszej, zm. ok. 430 w Gomon nad M. Czarnym, Założyciel —> akemetów. Wychował się i studiował w Konstantynopolu; ok. 380 wstąpił do klasztoru syr., po kilku latach podjął działalność mis. w Mezopotamii; ok. 420 wrócił do Konstantynopola, gdzie przy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER VI, Rodrigo Borja

  (wł. Borgia), ur. 1 I 1431 w Játiva (Hiszpania), zm. 18 VIII 1503 w Rzymie, Pap. od 11 VIII 1492. Był siostrzeńcem pap. Kaliksta III; dzięki jego poparciu ukończył studia prawnicze w Bolonii i 1456 został kard. i legatem w Marchii Ankonitańskiej, a 1457 wicekanclerzem Kościoła rzym. i wodzem wojsk pap...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /5 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER SAULI Św. bp.

  ur. 15 II 1534 w Mediolanie, zm. 11 X 1592 w Calosso (pn. Włochy), Reformator Kościoła w duchu Soboru Trydenckiego.

  W 1551 wstąpił do zak. barna-bitów; był profesorem, przełożonym domu, a 1567 przełożonym gen.; przyjaźnił się z głównymi promotorami reformy tryd.: Ignacym Loyola, Filipem Neriuszem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER I Św.

  Papież od ok. 107 do ok. 116. Inne dane o życiu A. są nieautentyczne; do końca XIX w. utożsamiano go z męczennikiem A., czczonym 3 V.

   

  Duchesne LP I, s. XCI, 127; ASanc Maii I 371-380; A. Dufourcq. DHGE II 204-206; E. Caspar, Die älteste römische Bischofsliste, B 1926.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEGRE FRANCISCO JAVIER SJ

  ur. 12 XI 1729 w Veracruz (Meksyk), zm. 16 VIII 1788 w Bolonii, meksyk, Historyk. Wstąpił do zak. 1747; uczył literatury klasycznej w Hawanie, Meri-dzie i Meksyku;

  po kasacie zak. jezuitów w posiadłościach hiszp. 1767 deportowany do Włoch, uczył w Bolonii języka gr. i matematyki; przełożył na język...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEGORIA

  (gr. alios inny, agoreuo przemawiam), Występuje jako figura retoryczna w Piśmie Św., literaturze i sztuce.

  1. Figura retoryczna lub stylistyczna o charakterze rozwiniętej metafory, obejmująca cały utwór lub jego część, zbudowana na zasadzie dwóch planów znaczeniowych: jednego — ukazanego bezpośrednio w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /7 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALDERYK, Alderic Św. bp.

  ur. 800, zm. 71 856, Spowiednik i doradca ces. Ludwika I Pobożnego. Od 832 bp Le Mans i aktywny uczestnik synodów karolińskich;

  spory A. z opactwem Saint-Calais, które chciał poddać władzy biskupiej, były powodem powstania w jego otoczeniu falsyfikatów: Actus pontificum Cenoinannis in urbe degentium oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALDHELM Św. bp. OSB

  ur. ok. 640 w Wessex (Anglia), zm. 25 V 709 w Doulting (Somerset). Kształcił się w opactwach Malmesbury i Canterbury;

  jako opat Malmesbury (od 675) budował kościoły, apostołował wśród okolicznej ludności, przyczynił się do przyjęcia przez mieszkańców Dewon i Kom-walii zasady ustalania daty Wielkanocy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt

Do góry