Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ALEKSANDER I

  ur. 23 XII 1777 w Petersburgu, zm. I XII 1825 w Taganrogu, 1801 Cesarz Rosji z dynastii Romanowów, 1815 król Polski. Wychowany w duchu oświecenia, przejawiał również skłonności do mistycyzmu. Okres jego panowania cechowały sprzeczności i niestałość.

  W obawie przed wybuchem rewolucji przeprowadził szereg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /2 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER II

  ur. 29 IV 1818 w Petersburgu, zm. 13 III 1881, Od 1855 cesarz Rosji, z dynastii Romanowów, syn cara Mikołaja I i Karoliny, księżniczki pruskiej, córki Fryderyka Wilhelma II. Wychowany w kulcie autokratyzmu carskiego i prawosławia, rozmiłowany w wojsku, był władcą ograniczonym i chwiejnym oraz przeciwnikiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /2 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER WIELKI

  ur. w lipcu 356 prz. Chr. w Pelli, zm. 13 VI 323 prz. Chr. w Babilonie, Król macedoński, syn Filipa II, wychowanek Arystotelesa.

  I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ — W 20 roku życia A. wstąpił na tron po ojcu, którego zamordował; ogłoszony 334 „samowładnym wodzem Hellady", wyruszył przeciwko Dariuszowi III...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /11 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER VIII, Pietro Ottoboni

  ur. 22IV 1610 w Wenecji, zm. 1 II 1691 w Rzymie, Pap. od 6 X 1689. Był synem Marco Ottoboni, kanclerza Rzeczypospolitej Weneckiej; studiował prawo w Padwie; od 1630 pracował w Kurii rzym., gdzie dał się poznać jako zdolny prawnik, o czym świadczą Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram R.P.D. Petro Otthobono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER VII, Fabio Chigi

  ur. 13 II 1599 w Sienie, zm. 22 V 1667 w Rzymie, Pap. od 7 IV 1655. Studiował w Sienie (1626 doktorat), od 1628 pełnił funkcje: wicelegata Ferrary od 1629, inkwizytora na Malcie od 1634, nuncjusza w Kolonii od 1639, sekretarza stanu od 1651; kard. został 1652; jako nuncjusz uczestniczył w układach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER II, Anselmo

  ur. w Baggio k. Mediolanu, zm. 24 IV 1073 w Rzymie, Pap. od 1 X 1061. W młodości był jednym z przywódców patarii, zwalczał symonię i małżeństwa duchownych; 1057 został bpem Lukki;

  związawszy się ze stronnictwem reformistycznym stał się, obok kard. Hildebranda (późniejszy pap. —> Grzegorz VII) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER Św. bp. Jerozolimy

  ur. w Kapadocji, zm. ok. 250 w Cezarei Palest., Męczennik. Uczęszczał do aleks. szkoły egzeget., gdzie zbliżył się do Orygenesa i Klemensa; w pocz. III w. został bpem niezidentyfikowanej miejscowości w Kapadocji (Flavias?); w czasie prześladowania chrześcijan za ces. Septymiusza Sewera (193-211)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /1 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER III, Orlando (Rolandus) Bandinelli

  ur. w Sienie, zm. 30 VIII 1181 w Civita Castellana, Pap. od 7 IX 1159. Wykładał prawo w Bolonii; napisał komentarz do drugiej części Dekretałów Gracjana (1148) oraz Senlentiae — rozprawę teol. opartą na nauce P. Abelarda. Ok. 1150 mianowany kardynałem, 1153 kanclerzem Kościoła rzymskiego i głównym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /3 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER Św. patriarcha Aleksandrii

  zm. 18 IV 328, od 313 Następca Achillasa. Wprowadził silną dyscyplinę kośc. i energicznie bronił czystości wiary; przeciwdziałał zamieszaniu wywołanemu przez Krescencjusza w sporze o termin świętowania Wielkanocy, zwalczał schizmatycką działalność—> Melecjusza i podjął zdecydowaną walkę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER IV, Rinaldo z Segni

  zm. 25 V 1261, Pap. od 12 XII 1254. Był bratankiem pap. Grzegorza IX; kard. został 1227; przeciwnik Hohenstaufów w Rzeszy i we Włoszech; pomimo przymierza z cesarzem bizant. Teodorem II Laskary-sem nie zdołał przeszkodzić koronacji uzurpatora Manfreda w Palermo 1258 na króla sycylijskiego i nast. zajęciu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt

Do góry