Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ALEKSANDER bp. Hierapolis (Syria)

  zm. 434 w Famotin (Egipt), Jeden z przywódców opozycji przeciw -> Cyrylowi Aleks, i decyzjom Soboru Efes. 431.

  Wraz z patriarchą Janem z Antiochii i bpem Teodoretem z Cyru wziął udział w separatystycznym synodzie efeskim 43 bpów, odbytym w 4 dni po pierwszej sesji Soboru Efes., protestując przeciw powziętym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER z PADWY OFMRef

  ur. ok. 1560, zm. 12 V 1624 w Warszawie, Organizator zakonu franciszkanów-re-formatów w Polsce.

  Jako członek mediolańskiej kustodii OFMRef otrzymał 13 VII 1621 nominację na komisarza apost. w celu założenia tego zak. w Polsce; z grupą 6 wł. i kilkunastu pol. zakonników przebywających we Włoszech i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER bp. Trydentu

  ur. przed 2 VI 1400, zm. 2 VI 1444 w Wiedniu, Z domu Piastów mazowieckich; syn Ziemowita IV, księcia płockiego i Aleksandry, siostry Władysława Jagiełły.

  Przeznaczony do stanu duch., otrzymał 1414 prepozy-turę, a 1423 kanonię w Gnieźnie; od 1417 studiował w Akademii Krak., a 1422 został wybrany jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER z ABON TEICHOS (Paflagonia nad M. Czarnym)

  ur. ok. 105, zm. ok. 175, Lekarz ze szkoły Apoloniusza z Tiany, twórca kultu —> Glikona-Asklepiosa. W tym celu w rodzinnym mieście założył ośrodek kultu proroka, z którym związał 3-dniowe obchody misteryjne, wzorowane na misteriach eleuzyńskich;

  w czasie ich trwania A. wygłaszał „proroctwa" w imieniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER z AFRODYZJI

  Żył ok. 200, uczeń Ary-stoklesa z Mesyny, Herminosa i Sosigenesa, filozof reprezentujący kierunek arystotelesowski, stąd zw. drugim Arystotelesem. Był interpretatorem dzieł Arystotelesa w duchu naturalistycznym (kierunek zapoczątkowany przez Teofrasta, od czasów A. nazywany —> aleksandrynizmem);

  ostatnim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /2 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER z HALES, Alexander Halensis OFM

  ur. ok. 1180 w Hales (prawdopodobnie obecne Halesowen w hrabstwie Shropshire, Anglia), zm. 21 VIII 1245 w Paryżu, Filozof i teolog, współtwórca metody scholast., zw. doctor irre-fragabilis.

  I. ŻYCIE — A. pochodził z bogatej rodziny chłopskiej ; studiował w Paryżu, gdzie też przed 1210 został wykładowcą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /22 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER III

  ur. 10 III 1845, zm. 1 XI 1894 w Liwadii na Krymie; Od 1881 ces. rosyjski z dynastii Romanowów, drugi syn Aleksandra II i księżniczki heskiej Marii.

  Objął rządy po swym ojcu, który zginął w zamachu. Stosując inspirowaną przez K.P. Pobiedonoscewa politykę, zaostrzył kontrolę rządową we wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /1 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER SEWER, Marcus Aurelius Severus Alexander

  ur. 1 X 208 w Arka Cezarea (Fenicja), zm. 18 III 235 pod Moguncją, Ces. rzymski od 222. Rządy A., na które wielki wpływ wywierała jego matka Julia Mammaea, cechuje przywrócenie harmonijnej współpracy z senatem, prześladowanym przez poprzednich cesarzy, nawrót do starorzym. tradycji i — w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK

  ur. 5 VIII 1461 w Krakowie, zm. 19 VIII 1506 w Wilnie, Od 1492 wielki książę litew., 1501 król Polski, czwarty syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki; wychowanek J. Długosza i Kaliimacha.Będąc głęboko rel., aktywnie popierał działalność Kościoła, szczególnie na Litwie, gdzie wspierał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /1 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER NEWSKI

  ur. 1220, zm. 14 XI 1263, od 1236 Książę nowogrodzki, od 1252 wielki książę włodzimierski, święty prawosł. Kościoła ruskiego, syn Jarosława Wsiewo-łodowicza, księcia włodzimierskiego.

  Sławę utalentowanego wodza zyskał w wojnach ze Szwedami, kawalerami mieczowymi i Litwą. Akcja Szwedów na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /1 447

  praca w formacie txt

Do góry